Er eldrebølgen virkelig et problem?

Publisert 26.9.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vi blir færre yngre og flere eldre i dette landet og dette gjør at det blir for få hender som skal forsvare vår trygghet i alderdommen.

Det som er sikkert, er at eldre som gruppe er like forskjellig som alle andre. Det er mange eldre som ønsker å bidra i samfunnet så lenge helsa holder, men ikke får mulighet til å gjøre noe i dagens samfunn.

Det er svært viktig at de eldre inkluderes og involveres istedenfor at man kun fokuserer på et problem.

La oss akseptere at når vi blir flere eldre så er ikke det en bølge, men en naturlig konsekvens av vårt velferdssamfunn. Det er et faktum at det forskes og det utvikles nye medisiner og iverksette gode tiltak for å sikre folkehelse. Dette gjør at mange av oss lever lengre og er i bedre form enn man var i såkalte «gamle» dager.

La oss nå begrave eldrebølgen og heller bruke nytteverdien av de eldre i samfunnet. Det er mye bedre å se på de eldre som en mulighet istedenfor å kun snakke om et problem.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting