Er EØS-avtalen et landssvik?

Publisert 25.9.2019
Foto: Sfm.no (Montasje)

I dette oppslaget vil jeg starte med litt historie, fra da Norge var i union med Danmark, en union som varte i 400 år.

Vi har alle hørt om den lille Franske keiser Napoleon Bonaparte. I den tiden som Napoleon var aktiv, var det ikke annet enn krig. Napoleon ville okkupere hele Europa, ja han prøvde seg også på Russland. England var den eneste nasjonen som den gang opponerte mot Napoleon. Vel Napoleon hadde jo faktisk kun en alliert og det var faktisk lille Danmark som sammen da med Norge sloss sammen med Napoleon. Sverige derimot var ganske aktive de og. Det var ikke så lenge siden Sverige hadde vært i krig mot Russland. Nå var plutselig altså Sverige en alliert av Russland, for Svenskene sloss altså på engelsk side mot Napoleon og Danmark/Norge.

England vant den krigen og Napoleon ble forvist. Så var det krigserstatninger som den tapende part må betale. England forlangte da at Danmark skulle avstå Norge til England. Joda, Norge har faktisk etter at Napoleons krigen sluttet vært også i union med England også, men for at Sverige hadde sloss på Engelsk side, forærte England Norge til Sverige som takk for hjelpen. Dette hendte faktisk i 1814. 17. mai dette året ble Norges Grunnlov født. Den eneste forandringen Svenske Kongen forlangte var det Norske flagget. Det skulle stå som ett unionsflagg i ett hjørne av det Svenske.

Danne Grunnloven som faktisk allerede den gangen var verdens beste Grunnlov, en Grunnlov som politikerne spesielt etter annen verdenskrig har mer eller mindre brutt gang på gang. Unionen med Sverige opphørte i 1905. Nordmennene var rede til å gå til krig mot Sverige for å få en slutt på unionen og leve som et nå fritt folk. Den Svenske armeen var ikke så sterke som de var før 1814. Så ble Norge angrepet i 1940 og regjeringen og Kongefamilien flyktet til England. Vidkun Quisling dannet en Tysk vennlig regjering i Norge og sørget for at den Norske hæren la ned våpnene sine. Norge fikk god hjelp fra både Russland og England i kampen mot Tyskerne.

Da freden kom i 1945, ble Quisling dømt til døden ved skyting for hans rolle i krigen som Høyforræder. Norge var igjen fritt og slik skulle det også være i fremtiden. Det forteller klart Grunnlovens § 1 alt om. For denne paragrafen forteller hvordan Norge skal styres, nemlig av folket etter § 49. Det er dette som er meningen med de valg man har. Det er folket som ansetter politikere til å representere dem. De har plikt til å informere folket og holde folkeavstemninger vedrørende bruk av bl.a. oljefondet om det skal sendes noen penger ut av Norge og detaljert til hva.

Det ble holdt 2 folkeavstemninger om Norge skal bli med i en ny union, den nyopprettede EU unionen. Hva det egentlig var for noe, det var ikke annet enn det Hitler forsøkte på med militærmakt, forsøkte Tyskland nå å gjøre ved hjelp av diplomati. Det var Tyskland, Frankrike og Italia som satte i gang dette og de la hovedstaden til denne nye unionen til Brüssel. Norge stemte nei til å bli med på dette. Norge var dermed lei av all form for union i Europa. Gerhardsen som var den første statsminister etter krigen, ble det ikke for at folket valgte han, han kuppet makten. Folket var lykkelige for at de forhatte nazistene var slått.

Så kom det etter noen år en ny arbeiderparti statsminister. Det var Gro Harlem Brundtland, en lege. Hun ville ha Norge med i EU unionen. Så hun gikk i forhandlinger med EU og ettersom Norge hadde 2 ganger stemt nei til å bli med i EU, ble det til en EØS i stedet. Så hun undertegnet en EØS avtale med Brüssel.

Denne EØS avtalen bare en annen måte å få Norge inn i unionen på. Det var en snikinnmelding i unionen, altså hun gjorde det samme som Quisling gjorde, men på en annen måte. Mange år etter da Erna Solberg er statsminister og Siv Jensen Finansminister. Den sist nevnte sender en del av den norske økonomien til EU og Solberg gjør en avtale med EU at EU skal ha vetorett på alle Stortingsvedtak som blir gjort. Disse to har videreført forræderiet til Brundtland. Altså: Dette er klart det samme høyforræderiet som Quisling utførte, men dog på en annen måte. Grunnlovens § 1 sier at Norge skal være ett fritt og udelelig monarki og § 49 sier at det er folket som har makt. Med det er det politikerne som er ansatt av folket for å gjøre en jobb i regi av folket. Her burde det i regi av Grunnlovens §§ 1 og 49 være en folkeavstemning om riksretten skal settes, ikke Stortinget. Det er den berømmelige bukken og havresekken.

Hans Bauge