Er Frp sin omtanke for pensjonistene ekte?

Publisert 15.8.2020
Foto: Colourbox

Jeg mener den ikke er det. For trygdede nordmenn bosatt utenfor EØS tar livet av seg på grunn av FRP sin «omtanke» for trygdede mens de satt i regjering. Flere norske barn mister skolegang. Og en 1,5-åring lever på bar av samme årsak.

Det er mange tragiske historier som følger av at Erlend Wiborg (Frp) sammen med bl.a. saksordfører Helge Andrè Njåstad (Frp) som fremmet prop. 129 L, som fratok de trygdede bosatt utenfor EØS ektefelle og barnetillegg. Ranet trådte i effekt fra 1.7.20. Dette rammer de fattigste av de fattigste trygdede som i utgangspunktet hadde for lite å leve for i Norge i tillegg til helsegevinster et varmt klima har for mange trygdede. De må nå som en konsekvens ta barna ut av privatskoler og la de gå på offentlige skoler som er så dårlig at de fleste ville ha sine barn på private skoler i utgangspunktet.

Mange av de trygdede mister også så mye av inntekten sin at de ikke har nok penger til inntektskravet for å ha lovlig opphold i landet de bor i og heller ikke har råd til privat helseforsikring. Samtidig har de for liten inntekt til å kunne ta familien sin tilbake til Norge på Familiegjenforening. Dette har allerede ført til selvmord. Noe innføringen av Kildeskatten også førte til for noen av de fattigste av de fattigste trygdede. Liv som kunne vært spart om staten ikke hadde innført disse påslagene og fratrekkene med tilbakevirkende kraft. Trygdede har stolt på at tillegg og fradrag de hadde krav på ville vare, har fått knust sine liv fordi de ikke kunne stole på at staten holdt ord så de kunne forsørge sin familie etter regler som gjaldt når de stiftet familie.

Jeg kjenner personlig trygdede som har måttet si opp sin egen private helseforsikring for at barna deres kunne fortsette på privatskole. Og det i et land nordmenn ikke har noen som helst rettigheter på helsestell eller sykehus. Og i en slik situasjon er ekstra forsikringen gjennom Helfo for dyr, dårlig og lite tjenlig. Du kan si at norske trygdede setter sine egne liv på spill for at barna fortsatt skal kunne gå på en god skole på grunn av «omtanken» Frp har for de fattigste norske uføre og pensjonister.

Mener Erlend Wiborg og saksordfører Helge Andrè Njåstad at å dra det økonomiske grunnlaget under føttene på de aller fattigste trygdede er å ha omsorg for de trygdede og deres familier? I Udon Thani nordøst i Thailand lever en enke på en bar med sin sønn på 1,5 år som hun har med en nordmann som mistet livet i en tragisk trafikkulykke like før sønnen ble født. Hun hadde ikke jobb men klarte seg noenlunde på tilleggene etter sin mann. Fra 1 Juli ble hun uten inntekt i et land der det er langt mellom ordentlige jobber for tiden. Hun så ikke annen utvei enn å jobbe på en bar. Der lever altså et 1,5 år gammelt barn i fest og bråk fra tidlig dag til sene natten i et godt voksent miljø de fleste av oss aldri har vært eller ville satt våre bein. Dette uverdige livet må han leve med siden mor ikke får jobb, og Erlend Wiborg og Helge Andrè Njåstad har tatt fra ham barnetillegget de overlevde på tidligere.

Så når både Njåstad , Wiborg og resten av FRP i opposisjon går til angrep på sine tidligere regjeringspartnere i forbindelse med Kina viruset og statsbudsjettet fordi de mener ar norske sjøfolk må få komme hjem og norske pensjoner ikke skal underreguleres, taler de med splittet tunge. For de har vist i praksis at de så snart de kommer i posisjon, så er alt glemt. Staten «sparer» ca. 32 Millioner på bortfallet av de livsviktige tilleggene, mens norske liv blir ødelagt på mer enn en måte og liv norske tapes i selvmord. Og det mens milliardene kastes ut døren på mennesker som ikke vil oss vel. Flere Millioner ble brukt på en IS terrorist og hennes barn. Hva er det som gjør at hun er mer verdt enn norske trygdede, pensjonister og deres familier?

Dette er noe vi i Demokratene i Vestland kommer til å holde fokus på så lenge det er nødvendig for å bli reversert. For Demokratene mener at både uføre og pensjonister skal sikres nok inntekt til å kunne ha et verdig liv. Og bortfallet av disse tilleggene er så uverdig som det går an å bli! Jeg kunne tenke meg å spørre Erlend Wiborg og Helge Andrè Njåstad om hva de ville gjort om det var deres barn frafallet av tilleggene gikk ut over? Var vedtaket om beskjæringen av tilskuddet til verdens fattigste nordmenn særlig fornuftig sett ut fra de negative konsekvensene det har medført?

Og er det ikke rimelig flaut for FRP at etter avstemningen i Stortinget, er det AP, SV, SP og MDG som nå fremstår som forsvarere av de fattigste av norske uføre og pensjonister? Lenke til voteringen i Stortinget: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=76669&dnid=1#id=13219&view=party-vote

Legger med en lenke til en Spleis aksjon som har til hensikt å samle inn litt penger for gjøre livet til enken og den farløse gutten litt bedre. Aksjonen er drevet av seriøse mennesker som kjenner ofrene til Wiborg og Njåstad personlig: https://www.spleis.no/project/118306 Kanskje vil Wiborg og Njåstad gi en slant… 😉

Svein Arne Grønnevik
Leder, Demokratenes Fylkeslag Vestland