Er Norge demokrati eller parti-diktatur?

Publisert 15.6.2020
Foto: Sfm.no

Demokrati er mye mer enn kun frie valg. Det har vært en del valgobservasjoner i Norge, hvor resultatet for Norge var nedslående. En venn og en tidligere parti kollega var på et møte med observatørene. De fant mange feil. En av dem var at småpartier ikke fikk noen rett til å fremføre deres politikk i media før valget.

Jeg var jeg i Russland under valgkampen der for noen år siden og der ble det ikke gjort noen forskjell på partiene når det gjelder Russisk TV. Jeg var der og med det kan bevitne at Russland har ett sikrere demokratisk system enn Norge har.

Så er det da at demente får stemme på sykehjemmene. Disse kan ikke stemme selv. Det som gjøres er at pleierne stemmer for dem. Er det riktig, at pleiere får lov å stemme flere ganger altså er det tråd med demokratiets ånd at ansatte på sykehjem, aldershjem og pleiehjem skal få lov å stemme flere enn den ene gangen de etter loven har rett til å stemme. Dette er ett klart valgfusk.

Som følge av alle disse feilene man stadig opplever, er Norge mer å regne som ett partidiktatur, enn et demokrati. Det og at Grunnloven blir brutt av politikerne i regjering og Storting.

En Nasjon uten en aktiv Grunnlov er ikke heller noen rettsstat. Det hjelper ikke at Grunnloven henger i glass og ramme på Stortinget. Norge har verdens beste Grunnlov, men alle paragrafene fra § 1 til § 122 skal brukes. Regelverket er klinkende klar. Kommer en lov i konflikt med noen av paragrafene i Grunnloven, skal den andre loven vike. Det fordi att lovverket står i en rangordning, der Grunnloven her alltid høyere rang enn lover og forskrifter.

Hans Bauge
Samfunnskritiker