Er Norge på veg mot et «stasi – styrt» land?

Publisert 5.8.2019
Foto: Colourbox

Justisminister nr. 7. – romsdalingen Jøran Kallmyr lettet litt på Frp. lokket og slepte ut en aldri så liten overraskelse. Norge er bedt om, fra 2l «Leger uten grense», å sende et skip til Middelhavet for å berge flyktninger fra den visse død. Nei, sa romsdalingen. Dette er ikke vårt ansvar. Flyktningene må bli returnert tilbake til der de hører hjemme, og gi de hjelp der, BASTA.

Av og til kan det være fristende å fabulere litt om vår nære fortid, som for vår ferske justisminister ikke kan strekkes lenger enn etter den 2. verdenskrig. Denne nostalgien kan egentlig sammenfattes til flg. I 1945 var Hitlers Tysklands helvete over. Landet ble delt i fire soner. De tre sonene i vest ble til Vest-Tyskland, mens den fjerde, som grenset mot øst og russisk okkupert område, ble til Øst – Tyskland.

Det ville forundre meg stort om ikke justisministeren er kjent med hvilke terror Øst – Tyskland bedrev mot sitt eget folk. De som satte livet til, for det ble det mange av etter hvert, for å komme til frihetens havn. Burde, etter Kallmyrs menneske hjelpsfilosofi, alle øst – tyskere som klarte å komme seg over grensen, sendes tilbake til der de kom fra, sendes rett tilbake til piggtråden og bajonettene til Honecher i Øst – Tyskland.

Vesttyskerne sto med åpne armer og tok i mot alle som klarte å rømme fra døden i sitt eget land. Justisminister Jøran Kallmyr – tenk deg om en gang til, før de nekter å sende dette skipet. Det er våre medmennesker det gjeller.

Per H. Midtgård