Er norsk rettsvesen på ville veier?

Publisert 23.4.2019
Foto: Sfm.no

Jeg fanget opp et innlegg på Dagsrevyen før påske, og der vist nok en offisiell person kom med en påstand om at konene til Is – krigerne måtte straffes like hardt som mennene. Kan man straffe begge ektefellene om bare den ene har deltatt i krigshandlinger, men ikke den andre?

Jeg har oppfattet norsk lov slik at man blir straffet for de forbrytelsen man personlig begår. Meg bekjent så har det vel aldri forkommet at ektefellen til en norsk drapsmann, også blir straffet for samme gjerning, uten å ha deltatt i ugjerningen. Forøvrig kan man stille spørsmål om det å være kriger i en arme er straffbart, sivilrettslig sett.

I Frankrike har man hatt en militær enhet kalt Fremmedlegionen, der man kan se at det å gjøre seg benyttet av løs – krigere var en del av legionen. Den kjempet i begge verdenskriger, men jeg kan ikke finne noe holdepunkt der det fremgår at ektefellene til disse krigerne ble straffet på en eller annen måte, fordi om de var gift med en slik kriger.

Statsminister Solberg, – Se å få disse mødrene og barna deres hjem til Norge, før det er for sent. La våre politiske etterkommere slippe å stå frem om 40 -50 år og beklage den behandling vi ga disse barna. Minner om hva som rammet barn etter tyske soldater etter 2. verdenskrig.

Det var soldater som angrep vårt land. Men jeg har aldri hørt at de Deutsche Frauen, ble straffet fordi de var gift med tyske soldater. Men får håpe at rotet i justisdepartementet nå er over, og at vi får en bedre styring heretter.

Per H. Midtgaard