Er NSB i fritt fall?

Publisert 11.3.2019
Foto: Wikipedia (Innfelt sfm.no)

Kan den engelske giganten Go – Ahead, med tiden ble ene operatør på samtlige norske jernbanestrekninger. Muligheten er så absolutt til stede, iflg. Samferdselsminister Jon Georg Dale.

I programmet «Debatten», fikk vi høre en samferdselsminister som tok frem samtlige superlativer som finnes, i sin begeistring for den engelske business – giganten Go – Ahead. Det var ikke med måte, hvor fantastisk tilbudet til de reisende nå ville bli. Tiltross for at det under debatten kom frem en rapport fra England, der business – giganten får en flengende kritikk for nettopp dårlig servise til de reisende. Men det prellet av som vann på gåsa for samferdselsministeren.

Denne driftkontrakten skal gå i en 10 års periode med et vederlag til selskapet på 1,5 milliard. Altså et vederlag pr. år på 150 millioner. Millioner rett i lomma på kapitalistene i London. Vel Jon Georg Dale, håper du ikke blir tatt ved nesen. Når du selger en bane, så er vel ikke veien lang til å selge resten av jernbanene til utenlandske kapitalister.

En «jernbaneslusk» var en hederlig benevnelse på sliterne som bygde Norges Statsbaner. Hva de ville sagt i dag, – kan man bare tenke seg. Men en kan vel ikke vente seg for meget fra en minister som kommer fra et distrikt i Norge, som aldri har sett et lokomotiv i fart. Vi vet jo at sunnmøringene alltid har drømt om å få jernbane til Ålesund, men det har de aldri klart. Så da får de heller ikke oppleve å se at storkapitalistene i London blir eiere av «Rallarenes» blod svette og tårer.

Per H. Midtgaard