Er vi i Norge så dumme?

Publisert 6.1.2020
Foto: Sfm.no

Ved å publiserer dette innlegg, viser denne avisen at den respekterer den ytringsfrihet vårt norske demokrati har, selv om ytringen pirker borti politikernes måte å styre landet på. Der pressen praktiserer sensur overfor grasrotas kritikk rettet mot landets ledelse, hører hjemme i diktaturet, og motarbeider demokratiets lovlige ytringsfrihet.

I lys av dette vil jeg rette søkelyset på det EØS-samarbeid og forpliktelser som gjelder samferdsel. EØS-reglene sier at det tillates å kreve inn bompenger til å finansiere en ny vei-strekning, bro eller tunnel. Og videre heter det at når prosjektet er nedbetalt, skal innkreving av bompenger opphøre. Og det heter også at gamle, eksisterende veier som kan brukes mens prosjektet anlegges, SKAL være åpne for fri ferdsel UTEN bompenger både før, under og etter.

Hvordan har det seg at våre til enhver tid regjerende partier – i Europas rikeste land – kan tillate seg å bryte disse EØS-regler, og sette opp talløse bomstasjoner overalt, på gamle, eksisterende og nyere, ferdigbetalte veier – akkurat som det passer dem? Hvorfor tillater EU / EØS at dette altomspennende økonomiske åket legges på norske bilisters skuldre, når Den norske stat vasser i milliarder – som gjør bompengesystemet totalt unødvendig? Reis hvor du vil i Europa, og tell på én hånd hvor mange bomstasjoner du må passere! Har de olje og gass?

Det er betimelig å spørre: Når politikere blir maktmennesker, tror de da at alle andre «vanlige folk» er dumme? Siden nordmenn flest ikke bryr seg, men lar byråd og Storting loppe seg for penger som egentlig staten skulle betalt, fortsetter maktmenneskene dette landeveisrøveriet uten motbør! Arvesølvet vårt fra bl.a. Nordsjøen, er mer enn nok til å gi oss både motorveier mellom alle norske byer, 4-felts E-16 Bergen-Oslo, drivstoff til 10 kr. literen – uansett «verdensmarkedet», dobbeltsporet jernbane til Kirkenes, et skikkelig løft til norske pensjonister, og mye, mye mer – UTEN bompenger!

Hvorfor lar EØS og EU dette maktovergrepet og fusket i EØS-spillereglene bare fortsette i Norge? Kan de – og vil de – sette foten ned, og forlange STOPP? Det er sannelig på tide med radikale utskiftinger – både på Stortinget og i visse byråd! Vi nordmenn lar oss rundstjele og rundlure, og godtar det! Urettferdig-heten mht. avgifter og bil er også et bevis på hvordan «folkets tjenere» tenker! Kjøp klima-verstinger på 4 hjul, og slipp avgiftene! Politikere i 50-, 60-, og 70-årene var ærlige, pålitelige og hederlige. Tenkte og handlet til beste for alle.

Terje Haugom, samfunnsdebattant