Er vi nordmenn dummere enn andre?

Publisert 4.12.2017

Av Terje Haugom
Politisk kommentator, Moderatene.
Foto: Colourbox

Etter en lærerik uke i en av Polens større byer, er det naturlig for undertegnede å komme med noen betraktninger. Først vil jeg nevne, at ikke en eneste el-bil var å se! Derimot har polakkene den største moro, når de snakker om miljø- og klima-hysteriet i lille Norge, og elbil-epidemien som har infisert tusener av lettlurte nordmenn. I Polen, som i Europa forøvrig, kjører folk sine diesel- og bensindrevne biler med den selvsagte overbevisning. Der i gården kommer ingen drastiske endringer på tale i det hele tatt! Til nordmenns etterretning.

Nå rasler Trine Skei Grande og Terje Breivik i Venstre med sablene sine, og kan kanskje tenke seg å bidra i den borgerlige regjering. Men i deres alternative statsbudsjett lurer både langt dyrere diesel og bensin, samt saftige økninger av bompenge-takster! Og det sutres over avgiften på 70.000 kroner som ilegges kjøpere av «hvermannsens snobbe-bil» Tesla. «Det var jo ikke meningen, når folk valgte å kjøre miljø-vennlig!» Når folk velger el-bil, er det i all hovedsak for å slippe billigst mulig unna. Fritak fra avgifter og bompenger er det som er avgjørende, – ikke tanken på klima og miljø i det hele tatt. I rettferdighetens navn er det nå på tide at de samme avgiftskrav og krav om bompenger også rettes mot samtlige elbil-eiere i Norge! Elbiler produseres så å si kun for Norge.

Vårt lille land lever i en boble, med sterkt overdreven klimapolitikk, hvor vi – dvs. V og MDG – skal redde verden fra de grusomme bilene med diesel- og bensinmotor. Vedfyring i en million gamle, utrangerte ovner – med tonnevis av påfølgende svevestøv – snakker de ikke om. Skremselspropaganda, forbud, reguleringer, syke drivstoffavgifter og ditto bompenger er deres varemerke.

Norske bilkjøpere skal ikke la seg lure til å kjøpe el-biler, dersom de egentlig trenger en konvensjonell bil – altså diesel eller bensin. Produksjonen – og når den tid kommer: også vraking – av el-biler, krever minst 3 ganger så mye energi som tilsvarende for konvensjonelle biler. Tro ikke at Europa og verden for øvrig dilter etter Norge mht. å bruke el-bil! Skulle den slags utopi bli virkelighet, må det bygges hundrevis av nye atomkraftverk og kullkraftverk for å forsyne alle el-bilene med strøm! Hallo i luken! Hvem snakker om forurensning da? Nei, moderne dieselmotorer er nok framtidens framdrift – i mange tiår enda! Nå må klima- og miljøpredikantene i Norge våkne fra tornerose-søvnen! Jorda er rund!