Erna Solberg og Siv Jensens hodepine

Publisert 19.8.2019
Foto: Statsminister Erna Solberg (tv) og finansminister Siv Jensen. (Pressefoto).

Ernas og Sivs store hodebry, må være å finne en justisminister som ikke setter flere spikere i partiets kiste. FrP går fra siste valgs 15,2 til dagens 6,2. Det må vel sies å være meget alvorlig, dersom en slik prognose skulle slå til.

Uttalelsen til dagens justisminister Jøran Kallmyr om hva han mener må gjøres med flyktningene, de som er oppbrakt av det norske skipet uten for Libya, var klar FrP tale- «Send dem til bake til der de kommer fra», vi har intet ansvar for disse menneskene. Klar FrP – tale.

Jeg skulle gjerne vist hva folk flest føler og mener, i Norge, om en slig holdning til mennesker i nød og livsfare. Dersom det norske folk er enig med dagens justisminister, så bør de vise det i valg. Men hvorfor bare 6,2? Det skulle vært mer enn Senterpartiets 15,2.

Jeg minnes godt de bevingede ord som falt fra Carl I Hagens munn ved et politisk ordskifte for år tilbake. «Det er bare et tidsspørsmål før Senterpartiet blir kun en liten parentes i norsk politisk historie.» Ja, ja, det kan fortsatt skje det, ingen kjenner dagen før solen går ned. Som sagt, så vet vi lite hvem som kan stå i fare for å bli denne «parentesen» til Carl I. Som kjent er det begrenset hva en kiste tåler av spiker.

Per H Midtgaard