Et barn skal være ønsket

Publisert 7.11.2018
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Som samfunnsdebattant vil jeg i denne anledning få bruke den rett jeg har til å sette mitt syn på trykk. Livet er hellig. Livet er ukrenkelig. Retten til liv er den høyest prioriterte. Alt annet er sekundært.

La en ting forbli krystallklar: Et barn skal være ønsket. Ønskes ikke barn, eller evt. flere barn, har man to muligheter: Bruke prevensjon, eller rett og slett la være å ha sex. Så enkelt er det faktisk! Når en mann og en kvinne går til det skritt å ha samleie uten beskyttelse, er det ingen i vårt opplyste, vestlige samfunn som ikke vet hva resultatet kan bli. Og blir det graviditet, så skal det barnet være ønsket og velkommen til en trygg oppvekst i familien! Det skal ikke velges bort!

Men – i noen tilfeller mener jeg at abort bør gis adgang til. Når barn – altså mindreårige – blir utsatt for overgrep, voldtekt, eller incest, – skal det selvsagt anbefales å avbryte en evt. graviditet. Og når en kvinne utsettes for overgrep eller beviselig voldtekt, må kvinnen få lov til å bestemme selv hva som bør skje. Når en mann begår slike handlinger overfor en kvinne, er det vel heller ikke så enkelt for resultatet å komme til verden, – kanskje med arveegenskaper fra den kriminelle overgriperen. Det kan heller ikke være særlig greit å få vite i ettertid at man ikke var hverken ønsket eller planlagt i et kjærlig forhold.

Når en kvinne har gener eller (arvelige) sykdomstilstander som innebærer stor fare for barnets helse eller utvikling i alvorlig grad, som kan være livstruende, eller et svangerskap kan bety fare for morens liv, må kvinnen i samråd med spesialist komme fram til hva som er best. Men ingen av disse nevnte situasjoner har noe med et «sorterings-samfunn» å gjøre! Et barn skal være ønsket, og skal unnfanges og vokse opp i kjærlighet!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.