Et enda kaldere samfunn med drahjelp fra KrF?

Publisert 3.11.2018
Av redaksjonen
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Den 2. november 2018, vil for mange stå som dagen da halve kristenfolket i KrF vendte sin leder Knut Arild Hareide ryggen, ved å velge å søke regjeringssamarbeid med Høyre, FrP og Venstre, i stedet for Arbeiderpartiet og Senterpartiet. På KrFs hjemmeside står det fortsatt med fet skrift ”Sammen for et varmere samfunn”. Nå bør partiet i stedet bruke teksten ”Splittet for et kaldere samfunn”. For splittet er det uten tvil.

Mye sto på spill for både KrF og ledelsen før avstemmingen på Gardermoen. Knut Arild Hareide sto rakrygget gjennom hele prosessen. Som mangeårig partileder i KrF, satset han alt og tapte alt. Risikoen for en større velgerflukt er nå absolutt til stede. Men ikke bare det. KrF kan også være helt ferdig ved neste stortingsvalg. Med KrFs drahjelp kan regjeringen fortsette sitt salg av det norske arvesølvet, om det da ikke skulle komme et legitimt mistillitsforslag.

Man må og erkjenne at ingen tidligere norsk regjering, har forsynt kapitalkrefter med så store skattelettelser som Solberg-regjeringen. Der i gården tas det kun vare på egne (ego) interesser. Vanlige borgerne er det ikke så veldig viktig med, bare kapitalkreftene får sugd mest mulig ut av statskassen, og får solgt mest mulig av nasjonale verdier – som er folkets eie, ikke Solberg-regjeringens. Dessverre ser det ut til at selv statsministeren tror at hun og Høyre er eierne!

Vårt samfunn har de siste årene blitt kaldere. Nå får vi det enda kaldere når kyniske maktmennesker ved roret, får fortsette sine påbegynte ødeleggelser. Erna Solberg hadde bl.a. som mål å ”knuse NSB monopolet”. Nå er hun er på god vei til å klare det. Et nylig opprettet ”jernbanedirektorat” (politisk styrt?), har allerede undertegnet kontrakt med et privat britisk selskap selskap, men som også får statsstøtte fra Norge. Blåruss matematikk på sitt beste. Selg en tjeneste for kr. 200,- og kjøp den tilbake for kr. 400,-. Gevinsten = – kr. 200,-.

Den sittende regjeringen har også gjentatte ganger – med god drahjelp fra flere norske medier, påstått at folk flest har fått store skattelettelser. Dette stemmer overhodet ikke med sannheten. Et lite eksempel: Hva hjelper det å senke skatten med kr. 200,- i måneden for en minstepensjonist, når avgiftsøkninger og en fortsatt underregulert pensjon, faktisk ga vedkommende en reell utgiftsøkning på kr. 300,-. Personen har da allerede tapt kr. 100. Er det bare de blåblå som ikke skjønner slik enkel matematikk?

Fra øvrige partier på Stortinget blir det nå lovet en knalltøff opposisjon. KrF har pr. dags dato 8 representanter. Er de alle blå, eller er noen av dem røde og noen gule? Ved kommende avstemminger på Stortinget, vil det vise seg hvor stor KrF splittelsen egentlig er. Vil alle 8 KrFs representanter også være med på å selge enda mer av det norske arvesølvet? Da kan ikke KrF kalle seg ”kristent verdikonservativt”. Det vil framstå som villedende markedsføring.
To av de ti bud sier også at ”du skal ikke stjele” og ”du skal ikke lyve”. Så heter det og et annet sted at ”den som lite har skal resten fratas, og den som mye har skal mer få”. Men hva KrF vil gjøre framover, gjenstår å se.