Et liv med ”økonomisk” mening

Publisert 26.11.2018
Illus.foto: Colourbox

Både på TV-2 og NRK på nett ser man nå en kampanje der «fosterhjem.no» søker mennesker som kan bli fosterforeldre under parolen «ønsker du et liv med mening»? Altså et liv med økonomisk mening som det heller burde stått! Igjen et meningsfylt bedre økonomisk liv ved hjelp av barn man vil tjene store penger på? Altså, barnehandel satt i system! Videre betyr dette at barn skal gi en svært mye klingende mynt på konto, og så får «vi som fosterhjem» en større økonomisk frihet som gir «oss» handlefrihet av uante dimensjoner? Ikke rart at staten i fjor brukte fire milliarder på «herligheten» samlet? Storparten av den summen kom i kyniske institusjonseieres lommer og på spekulanter på barnevernsfronten!

Jackpotten i dette spillet er barn, som i større omfang blir kontaktet av mennesker med kriminelle tanker, og viser barna veien til kriminalitet. Altså norsk barnevern avler svært mange kriminelle unge og gleder seg over det? Barn blir gevinsten mange slike kynikere bevisst bruker til egen vinning skyld. Noen kjøper seg bobil etter eget ønske, mens andre går for båtlivet, eller andre ønskede materielle ting man kam ønske seg? Dette er den reelle sannheten når man vet at noen slike hjem aldri før har hatt god nok økonomi for slike saker før enn at noen kommer inn i ens hjem? Det er mye man skal få se i det virkelige liv før øya ramler ut og ørene faller av.

True crime

At det foregår det mange vil mene er kriminalitet innenfor grensene til norsk barnevern, er ikke lengre bare noe man tenker. Det er en fullstendig sannhet. For litt siden så traff jeg på en «reservepolitiker» som kalles inn når andre ikke kan møte. Det er en person som det er lenge siden jeg snakket med. Traff denne i et butikklokale og kom i prat, og da vi kom utenfor så langet jeg ut mot sittende statsråd som jeg mente var tidenes svakeste minister. Stakkaren prøvde å unnasluntre seg min påstand, og jeg ville ha denne til ved anledning ta for seg «saker og ting» på denne fronten. Da kom det vanlige svaret at «dette er vanskelige saker å håndtere» og som har mange aspekter i seg. Da sa jeg at hadde jeg fått sete den gangen jeg stilte til valg, så skulle man fått sett et sirkus i stortingssalen som det sjelden før har vert. Det tror jeg på, var svaret til det.

Hver eneste onsdag så skulle en eller annen i forbindelse med jus, familiepolitikk, utdanning etc., fått så kinkige spørsmål at de garantert hadde fått vansker med å sno seg unna. Jeg nevnte også fjorårets gigantbeløp på barnevern som samsvarer med fregatten som gikk til bunns, og da fikk man det travelt for å nå en ferje. Ikke lett det der å konfrontere politikere med sannheten nei.

Ellinor Nerbø