Et stort parlamentarisk overgrep!

Publisert 22.5.2018
Av Terje Haugom, politisk kommentator, Moderatene
Foto: Colourbox

Hvor er Stortingets respekt for demokratiet og folkeviljen? Det å presse historiske fylker sammen i større geografiske enheter, er – som Sp-leder Vedum sier – en maktarroganse uten sidestykke! Regjeringen og de andre på Løvebakken skal selvsagt lytte til hva folkeavstemmingen forteller i klar tekst, og de skal – i demokratiets navn – respektere dette, og avstå fra en diktatorisk sammenslåing av Finnmark og Troms! Og en viss minister bør aldeles aldri finne på å reise på «visitt» til Finnmark eller Troms etter dette! Det koker i nord, og hun kan aldri vite hva hun da kan bli møtt med!

La fylkene være i fred, slik de alltid har vært! Tvangs-sammenslåing fører bare til kolossal misnøye, vondt blod, og en politikerforakt av hittil ukjent størrelse! Hvorfor vil Meland gjøre dette? Hva vil hun oppnå med det? Er det for å «spare penger, stillinger, og byråkrati?» Hun stikker maktarrogansen inn i et vepsebol av sterke følelser, historisk tilhørighet og stolthet som et hvert fylkes innbyggere vil beholde – ubesudlet! Nå går det jo så meget bedre i norsk økonomi! Hvorfor komme med slike diktatorisk sure oppstøt? Det er ingen god politisk grunn eller noe fornuftig argument som taler FOR slik sammenslåing! En skam er det! En hån mot demokratiet i Norge!