Etter Grunnlovens § 49 er det folket som har makten!

Publisert 11.8.2022
Foto: Sfm.no (Innfelt: Wikipedia)

Som jeg så mange ganger har poengtert, må alle store avgjørelser i Stortinget kun vedtas utfra en folkeavstemming, ett eksempel på dette er politikernes lønninger. De må være høye. Ok, men smertegrensen er nådd for lenge siden. Nå er det på tide å kreve att politikernes lønninger må reduseres ganske betraktelig. På vegne av folket kreves en folkeavstemning om nettopp dette. Skal politikernes lønninger reduseres – ja eller nei? Dessuten skal pensjonistenes pensjoner bli satt opp med like mange prosent som næringslivet får.

Så har politikerne kuttet i pensjonene til gifte eller samboende pensjonister, men dette er å regne etter loven for grovt tyveri og skal behandles som riksrettssak. Slike grove tyverier er det mange års fengsel for, og dette gjelder alle – ja absolutt alle. Stortingspolitikerne som har vært med på å stemme dette frem, da blir det ikke mange politikere igjen, så når vi legger til dem som har stemt Norge inn i EØS, vil vi sannsynligvis ha ingen igjen og vi må få tak i nye folk. Det vil si partiene må gjøre det, og da skal Norge fremstå som det folkedemokratiet Norge er etter Grunnloven og ikke noe annet. Høyforræderi straffes i dag med 21 års fengsel. Jeg mener nå at straffen er for lav.

De som folket har ansatt nå, har ikke i det hele tatt noen forståelse å handle til det beste for folk flest. Det eneste disse noksagtene duger til er å utrede. Handling er noe politikerne ikke duger til. Hva med Ringeriksbanen som ble vedtatt bygget for 30 år siden og denne er ikke engang vært byggingstart på. Hva så med Nord Norgebanen? Den ble vedtatt bygget for 2 år siden, men der skal de igjen sette i gang utredning på dette, selv om de har utredet denne for 60 år siden. Det vil jo si at det politikerne for lønn for, er ikke for å gjøre noe positivt for landet, men kun å utrede.

Så var det strømmen da. Støtten til det skal de igjen utrede, så som de sier at det skal dekke likt, men dette kan gjøres meget enkelt. Politikerne har myndighet til å sette tak på hvor mye strømmen skulle koste, ikke mer enn 50 øre pr. KW/t. De kan stanse alt salg av norsk strøm til utlandet. Russland straffer EU med gassboikott, fordi EU gir våpen og annet utstyr til Ukraina. Da må selvfølgelig Norge bistå her. Om ikke Stortinget klarer selv å forstå det jeg har skrevet om strømmen, får man raskt holde en folkeavstemning på dette, men det må gjøres NÅ. Jeg er sikker på at folket forstår.

Hans Bauge
Samfunnskritiker