EU, EØS forholdet til Grunnlovens § 1

Publisert 8.1.2022
Foto: Sfm.no/Wikipedia (innfelt)

Jeg har tatt tak i dette før, men nå går jeg videre i denne forbrytelsen som ble startet av Gro Harlem Brundtland og senere er dette blitt beskyttet av de fleste av Stortingets medlemmer siden den gang etter at Brundtland bak folkets vilje meldte Norge inn i EØS. Dette skjedde like etter at folket sa i den andre folkeavstemningen ett klart og rungende nei til et EU medlemskap, som i følge Grunnlovens § 1 ikke hadde vært gyldig om det hadde blitt ja. Ikke en gang folket kan overkjøre Grunnloven. Etter Grunnlovens § 49 er det folket som bestemmer, men her er det ett eneste lite unntak. Ikke en gang folket kan overkjøre Grunnloven.

Hva er det som er så viktig med EU at politikerne gir blaffen i Grunnloven vedrørende EU. Norge har vært i union flere ganger tidligere. Nå i nyere tid var det at Norge var i union med Danmark og som følge av at Danmark sloss sammen med Napoleon i Napoleons krigen og Sverige kjempet på engelsk side. Da Napoleon med Danmark/Norge tapte krigen, måtte da Danmark ut med en krigsskadeerstatning til England og England krevde at Norge ble ført over til England, men Sverige skulle ha en belønning for å ha sloss på engelsk side i krigen. Akkurat da var det en gruppe menn som ville lage en Grunnlov til Norge, for visste ingen unntatt England hva som ville skje med Norge. Så ble det til at den norske Grunnloven ble til og undertegnet på Eidsvoll 17. mai 1814. Grunnlovens § 1 var ment at Norge aldri mer skulle underlegge seg noen union og etter § 2 skulle være en kristen nasjon og etter flere av de påfølgende paragrafene skulle være ett norsk monarki så lenge Norge besto og etter Grunnlovens § 49 skulle Norge være ett folkedemokrati. Det som politikerne her har drevet med bak folkets rygg, er det samme som mytteri mot de som etter Grunnloven er politikernes overordnede.

Hva kan man si at EU er en kopi av? Det er rett og slett nazismens inntog i Europa under Adolf Hitler, der Hitler forsøkte å underlegge seg Europa med terror. Han klarte å underlegge seg mesteparten av Europa, men krigslykken snudde da han forsøkte seg på Sovjet. Han klarte å holde det han hadde tatt i 6 år. Etter at han forsøkte seg på Sovjet, gikk det raskt utfor, det var generaltabben Hitler gjorde. Vidkun Quisling som var Hitlers mann i Norge. Han hjalp Hitler til makten i Norge og det var grunnen at han ble dømt til døden som Høyforræder og han ble skutt på Akershus festning August 1945. Hitlers drøm om det tyske rike falt i knas etter 6 år.

Hva så med EU. Dette har holdt stand i mer enn 40 år. Hitler brukte tvang, drap og tortur som middel til å skremme til lydighet. I dagens EU har de laget lover og regler og en eller annen domstol som bare skal gi råd hva de statene skal gjøre eller ikke gjøre, men av egen erfaring har ikke dette noen betydning. Dette er bare der. Om Sverige bryter disse EU forordningene som det egentlig heter og en eller annen klager da til Brüssel, later de som de ikke forstår, så blir det sendt til det ene kontoret til det andre og til slutt havner det der det begynte, til klager, og ingenting skjer med saken. Med andre ord i dagens EU brukes kun diplomati. Ved siden av det har EU ett virvar av byråkrater. Selv har jeg selv fått en ubehagelig føling med det stivbente EU byråkratiet. Britene gikk ut av EU og det kostet. Britiske krigsskip voktet britiske fiskefelt som de Europeiske fiskefartøyene måtte passere for å komme inn i de norske fiskefeltene, men fiskefartøy som kom inn i området, ble truet at fiskefartøyene ville bli tatt i arrest om de ikke snudde.

I EU sin barndom søkte Putin om medlemskap for Russland, men fikk avslag. Putin ville med det bevise for verden at Putin var en fredselskende president, men ikke for enhver pris. Det ser vi nå.

Hans Bauge
Samfunnskritiker