EU lager hodepine for media!

Publisert 3.7.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Foto: Wikipedia

Helt fra Internetts spede begynnelse har det vært tillatt for enhver å lenke opp til saker fra egne publiseringer til saker på eksterne nettsider som andre eier. Et kort sitat og/eller en faksimile har også vært tillatt å ta med i forbindelse med publisering av selve linken. Mange tok likevel ikke hensyn. De stjal andres foto og tekster uten å be om tillatelse, og mange stjeler fortsatt skriftlig materiale og foto tilhørende andre som innehar opphavsretten.

EU kom så en dag på banen og ville ha endringer som beskytter opphavsretten bedre enn tidligere. I utgangspunktet en god tanke. Men det EU har kommet med til dags dato, skaper imidlertid hodepine for media og andre, for hvordan skal reglene som trådte i kraft den 1.7.2018 egentlig tolkes og praktiseres? I egenskap av både frilansjournalist og ansvarlig redaktør for Samfunnsmagasinet, sendte jeg følgende spørsmål til Norsk Journalistlag.

Vårt spørsmål til NJ lød slik.
(Gjengitt i rød uthevet tekst i kursiv stil).

Viser til EU-Parlamentets vedtak den 20.6.2018 av et allerede meget omstridt direktiv som gjelder opphavsrett. Ut fra det man kan se, så er dette direktivet til de grader byråkratisk formulert i tillegg til å være direkte tunglest. Det er derfor nødvendig for meg som frilanser å stille NJ et konkret spørsmål – på vanlig norsk – i sakens anledning 🙂

Spørsmålet er følgende:
Er det fra den 20.6.2018 totalt forbudt også for norske nettmedier å linke til oppslag i eksempelvis VG, Dagbladet, NRK eller andre?

Her er linken til EU-direktivet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0593

Norsk Journalistlags advokat August Ringvold svarte slik.
(Gjengitt i rød uthevet tekst i kursiv stil).

Det er ikke et totalforbud mot lenking til andre medier i norsk rett. En annen sak er om lenkingen i det enkelte tilfelle er lovlig. I så måte er det bl.a. en forskjell på hentelenker og forflytningslenker.

Og i denne vurderingen vil det i begge tilfeller være et spørsmål om lenkingen kan anses å komme i konflikt med opphavers enerett til eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring, hvorav eneretten til  tilgjengeliggjøring står sentralt i lenkeproblematikken.

Som kjent trådte det i kraft en ny åndsverklov 1. juli. Og i ny lov er intet sagt om totalforbud. Samtidig er det i forarbeidene inntatt en avventende holdning til hva som skjer i EU.

Inntil videre står det på vent og jeg har ingen formening om når det kommer eventuelt blir gjort til gjenstand for behandling.

Samfunnsmagasinets konklusjon

Vår foreløpige konklusjon må bli den at man er varsom med å referere til andre nettsteder ved bruk av lenker, i alle fall bruk av sitater eller faksimiler. Etter som EUs regler i dette tilfelle er så pass kompliserte og rett ut sagt diffuse/uklare, bør man og vurdere risikoen for å bli avkrevd store summer i erstatning. I alle fall når det gjelder lenking til sider hvor innehavere er registrert med adresse i et EU land.

20©18 www.sfm.no/redaksjonen.