EU skal ikke dirigere Norge. Sfm.no med åpent brev til Stortinget!

Publisert 7.11.2018
Foto: Colourbox

Kjære folkevalgte på Løvebakken!

Vi starter dette åpne brevet med det som er det essensielle for dere alle på Løvebakken, og det er plikten dere alle innehar til å påse at Kongeriket Norge styres i tråd med vår grunnlov. Det påligger dere en udiskutabel plikt å se til at landet vårt forblir selvstendig og uavhengig, og at ingen som helst fremmed makt får verken styre eller dirigere vårt land eller folk.

Litt forhistorie

I 1905 opphørte unionen med Sverige. Et flertall sa nei til en videre union. Den 9.4.1940 ble det ”nøytrale” Norge okkupert av den daværende tyske krigsmakten. Den 8.5.1945 fikk Norge igjen sin frihet og suverenitet tilbake: Takket være helter som satte sine egne liv på spill for land og folk. Flere store helter er siden blitt hedret, bla. Leif Larsen og Joakim Rønneberg.

I 1972, nærmere bestemt den 25. september, sa et ”flertall” i Norge ”nei” til medlemskap i det daværende EF (Europeiske Fellesmarkedet). Merk dere særlig at det kun handlet om et ”felles marked”. Enda en gang, den 28. november 1994, sa igjen et ”flertall” i Norge ”nei” til medlemskap i det som da var blitt til dagens EU (Europeiske Unionen).

Fakta i dag

Omsider fikk Norge en ”avtale” med EU som het EØS. Det ble fra tverrpolitisk hold påpekt at denne var langt bedre enn vår tidligere handelsavtale med unionen. Hva har så EØS-avtalen utviklet seg til å bli for Norges del. Dette vet dere alle sammen. Den har utviklet seg til en diktatorisk avtale, hvor Norge i dag sluker så godt som alle direktiv som kommer fra Brussel.

Norge har bl.a. overlatt det øverste ansvaret for vårt finanstilsyn til fremmede makter. For det er jo det medlemslandene i EU fortsatt er for Norge i realiteten. Mye av EU-makten styres også av makthavere fra Tyskland, og nevnt bare for å minne om årene 1940-1945: Som man sa den gangen, ”aldri mer 1940”. Hva er det dere på Løvebakken har gjort så langt?

Dere har overlatt stadig mer makt til Brussel. Norge er blitt påtvunget en rekke direktiver som til og med andre medlemsland i EU har forkastet, og dermed nektet å rette seg etter. Når det gjelder Norge som dere alle har ansvar for, så har EU sagt at landet vårt er ”flinkeste gutt i klassen” til å rette seg etter det som Brussel-maktapparatet har vedtatt for sine medlemsland.

Men kjære dere alle sammen og nok en gang. Ser ikke dere at det her må foreligge en stor feil? For Norge er fortsatt ikke medlem av EU, og har av nevnte årsak derfor full rett til å forkaste et hvert direktiv som EU måtte komme med. Et europeisk økonomisk samarbeid, må også dere alle forstå ikke er det samme som et fullt EU-medlemskap. Og måtte Norge heller aldri få det.

Dere på Løvebakken må og snarest sørge for at ”Jernbanepakke 4” ikke blir noe av. At en fremmed makt-union skal få inneha øverste myndighet over norske nasjonale eiendeler som jernbane, post, transport, strømforsyning, vannkraft (ACER) m.m., er totalt forkastelig og i sterk strid med vår nasjonale grunnlov, ikke minst et stort svik overfor land og folk.

Med vennlig hilsen
Samfunnsmagasinet
Jan Hansen, ansvarlig redaktør