Europarådet: Norge bryter menneskerettigheter

Publisert 30.6.2018. Oppdatert 2.7.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Foto: Europarådet

Et overveldende flertall i Europarådet har stemt for at Norge bryter menneskerettigheter. Etter at en rekke ildsjeler, bl.a. den norske juristen Marius Reikerås, satte et sterkt søkelys på norsk barnevern – internasjonalt., så har det ikke manglet på flengende kritikk mot etaten fra bl.a. land som Canada, USA, Polen og Tsjekkia. I Norge har det også blitt foretatt en rekke demonstrasjoner mot barnevernets fortsatte makt- og myndighetsmisbruk.

I 1953 ble den gamle ”Vergerådsloven” avløst av en ny ”Lov om barnevern”. De tusentalls lovebrudd som norsk barnevern har stått bak siden lovendringen, er rent ut sagt særdeles skremmende. Mange menneskeliv har gått tapt i forbindelse men særdeles grove maktovergrep fra barnevernets side. Statistikker fra bl.a. Norsk By- og Regionalforskning viser at flere 100 barn har dødd under barnevernets såkalte ”omsorg”.

De hovedansvarlige er Stortinget, diverse regjeringer og påtalemyndighetene. Gjennom flere tiår har barnevernet fått herje fritt. Ingen er blitt stilt til ansvar for lovbrudd som eksempelvis produksjon av åpenbare falske rapporter og sakkyndigerklæringer, dokumenter som siden er blitt benyttet som bevis overfor både fylkesnemnder og for domstoler. Det er bare så til de grader sjokkerende at noe slikt fortsatt får lov til å skje i ”rettsstaten”(???) Norge.

Det hovedansvarlige departementet som i dag heter Barne- og likestillingsdepartementet, har bevislig ikke foretatt seg noe særlig i saken, det til tross for bred kunnskap om alle lovbrudd barnevernet har stått bak. De statsråder som i de senere årene har hatt sete i BLD, eksempelvis Inge Marthe Torkildsen (SV) og Solveig Horne (FrP), har begge vist seg å være helt tafatte og handlingslammede. Kan årsaken kanskje være økonomiske interesser hos deres partivenner?