Exit for byråd Lan Marie Berg?

Publisert 17.1.2020
Foto: Wikipedia

Som ansvarlig byråd i Oslo har Lan Marie Berg IKKE skjøttet de oppgaver som ligger i hennes stillingsinstruks. Hun har utelukkende ofret all sin tid på aktiv hets mot privatbilisme – og særlig dieselbiler, – og proklamert sin kjærlighet til høyere bomtakster og flere bomringer og bomstasjoner. Næringsdrivende har så store bom-utgifter, at det er vanskelig å holde bedriftene gående. De handlende svikter sentrums-regionene, for parkeringsforholdene er håpløse, og ofte helt umulige.

Klima- og miljø-syndromet er nærmest blitt en psykotisk tilstand – ikke bare for Lan selv, men også de andre i byrådet som har latt seg indoktrinere av MDGs virkelighets-fjerne evangelium. Det er på høy tid at Rådhuset i vår hovedstad – og de største norske byene – fylles med personer som forstår hva som ligger i deres roller som folkets tjenere. Som kan åpne opp igjen hovedstaden og byene ellers med tilgjengelighet for alle, både gående og kjørende. Med mulighet for å parkere der man vil handle, uten all verdens forbud, reguleringer og vaktbikkjer med blokk og penn!

MDGs måte å utøve makt på, er ikke forenlig med nordmenns ønsker, vaner og behov. Hverken Oslo, Bergen eller andre norske byer er tjent med slike tvangstiltak og en «grønn politikk» som utelukkende bærer preg av tvang, restriksjoner, økonomisk avstraffelse og forbud. Slikt oser av diktatur, og det norske flertall vil ha demokrati, bevegelses-frihet – uten å måtte betale avgifter i hytt og pine, og anerkjennelse av bilen som uerstattelig transportmiddel i vårt furete, værbitte og langstrakte land! Uansett drivstoff!

Religiøse klima-bevegelser får ha sine møter i fred, men må akseptere at de er uønsket i politikkens verden. De må bare akseptere at det kreves et minimum av bakkekontakt, fornuft og empati for å kalle seg politiker!

Terje Haugom, samfunnsdebattant