Exit for taxi- og ekspressbussnæringen?

Publisert 30.10.2018
Illustrasjonsfoto: Sfm.no

Vi har en regjering som tilsynelatende ser som en av dens hovedoppgaver å splitte opp landet – selge det bit for bit. El-kraften er til salgs, – NSB er tydeligvis til salgs – utenlandsk selskap med tvilsomt rykte tar over Sørlandsbanen m.fl. Arvesølvet skal ikke pusses lenger, men selges.

Nå er det taxi-næringen som står for tur. Den har vært sterkt i søkelyset de siste par årene – spesielt i forbindelse med pasientkjøringen. For Bergens vedkommende ble alt mye verre når Bergen Taxi mistet sin konsesjon på pasientkjøringen. De gjorde jobben aller best – det beviste de. Men Helse Bergen setter penger opp mot syke menneskers helse. En annen side som har skapt problemer er mange års tilsynelatende fritt frem for pirat-taxier. Politiet vet hvem de er og hvor de er, men har angivelig ikke kapasitet til å ta dem. Der har skjedd kriminelle handlinger overfor passasjerer i slike «taxier», men det ser ikke ut til å bety noe.  Og det har vist seg at det ikke er billigere å kjøre med disse piratene. De gjør det godt på naive passasjerer.

Høyres tilbedelse av de såkalte frie markedskrefter har på mange områder vist seg å være feilslått. Nå skal taxi-næringen ødelegges av en Høyre-politikk som ikke tar med konsekvensanalyse. Her skal alt «frigjøres» på det åpne marked for enhver pris. En kjent lokal jurist sto forleden frem i en av byens aviser og kunne berette om en temmelig tvilsom taxi-tur fra Flesland og bare noen kilometer. Den ble omtrent dobbelt så dyr som taxameteret viste. Man kan altså ikke – i visse klart useriøse taxi-selskaper – rette seg etter den prisen som klart kommer frem på taxameteret. Da kalles det med rene ord svindel! Det er bra slike tilfeller kommer frem i mediene slik at folk flest – forhåpentligvis – blir mer oppmerksom, – ikke minst på hvilke taxi-selskaper de bør unngå.

Vi får inderlig håpe at de opprinnelige og seriøse selskapene i Bergen og Oslo fortsatt består og blir dominerende fortsatt – nemlig Bergen Taxi og Oslo Taxi. Å løse opp dagens regler og frigi en slags tut-og-kjør politikk slik at omtrent alle og enhver kan starte og kjøre taxi, er meningsløst og ansvarsløst. Nå må noen begynne å temme Solberg-regjeringens idiotiske oppløsnings-politikk for tradisjonelle seriøse og aktverdige institusjoner i Norge. Vi har sannelig sett mer enn nok av sanseløs Høyrepolitikk i Norge de siste 5 årene. Men det er minst 50 andre historier om bl.a. såkalte reformer!

Wilfred Høsteland

Redaksjonens merknad: Den svært så EU vennlige norske regjeringen vil også ha frislipp på ekspressbussnæringen. Det vil si at et hvilket som helst busselskap med sete i t hvilket som helst EU land, skal få kunne drive kjøring i rute mellom norske byer og tettsteder. Bakom et slikt forslag sitter det EU-byråkrater og politikere. Har man i forkant undersøkt forhold som har å gjøre med både trygghet og forsikring – etter norske vilkår, for de passasjerer som disse skal kunne frakte? Det er utrolig mye rart som vedtas i Brussel, som også blir tredd nedover hodene på norske politikere, særlig slike som ikke vet hva ordene ”forhåndsutredning” eller ”konsekvensanalyse” betyr. Det heter også så fint ”reform”. Ordet ”destruksjon” burde i stedet vært benyttet. Red.