Få norske hunder får antibiotika

Publisert 31.1.2018

Kilde: AniCura
Foto: Colourbox


AniCura, et av Europas ledende foretak innen høykvalitativ veterinærmedisin for smådyr, har for andre året på rad gjennomført en stor europeisk studie av hvordan antibiotika brukes innen veterinærmedisinen. Studien, som er en del av AniCuras kvalitetsprogram, omfattet drøyt 3200 hunder i 7 land og viser at norske veterinærer bruker betydelig mindre antibiotika enn veterinærer i resten av Europa. 

I AniCuras studie kartlegges bruken av antibiotika for 3231 hunder som ble behandlet ved dyresykehus i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Østerrike, Sveits og Nederland. Totalt var det 13 % av hundene i studien som fikk antibiotika, noe som er færre enn i 2016. Den vanligste årsaken til antibiotikabehandling var for å forebygge infeksjoner ved operasjoner.

Sammenlignet med forrige års måling har halvparten av dyresykehusene minsket bruken av antibiotika. I AniCuras studie var Norge det landet der veterinærene brukte minst antibiotika, der fikk kun 5% av hundene i studien foreskrevet antibiotika.

– Norske veterinærer er forbilledlige når det kommer til ansvarsfull bruk av antibiotika. Her brukes bare en fjerdedel så mye antibiotika som i andre europeiske land, og med samme gode behandlingsresultat, sier Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarlig ved AniCura.

 I Sverige og Nederland var det 10 og 14 % av hundene som fikk foreskrevet antibiotika. Dyresykehusene i Danmark, Tyskland, Østerrike og Sveits har minsket sin bruk av antibiotika i 2017, selv om det fortsatt foreskrives mer antibiotika i disse landene.

– Det er gledelig at arbeidet med å forbedre hygienen og minske bruken av antibiotika nå gir målbare og tydelige resultater rundt om i Europa, selv om det fortsatt er forskjeller mellom landene. Det virker ikke som det finnes noen direkte medisinske årsaker til denne forskjellen, det handler mer om rutiner og om hvordan man jobber. Generelt kan vi bli bedre på å bare gi antibiotika når det virkelig trengs, sier Ulrika Grönlund.

Studien om antibiotika i europeisk veterinærmedisin ble gjennomført i oktober 2017, innenfor rammene til AniCuras kvalitetsprogram, QualiCura, og er en del av AniCuras arbeid med å kartlegge, følge opp og minske unødvendig bruk av antibiotika hos smådyr.