Færre selskaper konkurs i april – utviklingen svinger fra måned til måned

Publisert 9.5.2022
Kilde og foto: Mynewsdesk

Selv om antallet konkurser synker i april er dagens konkursutvikling langt mindre stødig enn trenden vi så gjennom hele koronapandemien. – Det er utvilsomt urolige tider, mener Per Fjærestad i Creditsafe.

Etter en liten konkursøkning i mars (6%) viser tallene for april at det det nok en gang er en nedgang i antall konkurser blant norske selskaper.

182 selskaper gikk konkurs i årets fjerde måned. Det tilsvarer en nedgang på 23% sammenlignet med april 2021.

– Vi har lenge snakket om at konkurstallene på ett eller annet tidspunkt vil justere seg tilbake mot normalen. Med en økning i antall konkurser totalt i første kvartal trodde vi at vi så starten på denne justeringen, men peker altså pilene nedover igjen. Det er litt overraskende, kommenterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

– Betegnende for tiden vi er inne i

– Det ser ut som at vi nå befinner oss på et slags mellomstadium. Så langt i år har vi ikke sett den konsekvente nedgangen vi så gjennom hele 2021 og store deler av 2020, men det er heller ingen konsekvent økning, fortsetter han.

2022 har startet med betydelige svingninger i konkursutviklingen. I januar økte antallet konkurser med 23% sammenlignet med januar 2021. I februar så vi en nedgang på 3%, før antallet økte med 6% igjen i mars.

– Kanskje er denne utviklingen betegnende for tiden vi er inne i. Det er veldig usikre tider, med en rekke ytre faktorer som påvirker oss på alle mulige måter. Ingenting er stødig om dagen, og det gjenspeiles også i konkurstallene så langt i 2022, sier Fjærestad.

Konkursnedgang innen bygg og anlegg

Dersom man dykker litt dypere ned i konkurstallene for april er det fremdeles få ting som skiller seg nevneverdig ut. Blant landets fylker var det kun Trøndelag som hadde en økning, med 20 konkurser sammenlignet med 14 i fjor (+43%). Finnmark hadde samme antall konkurser som i april i fjor (9), og i samtlige andre fylker var det nedgang.

Bransjemessig er det fremdeles i typiske konkursbransjer, som bygg og anlegg, detaljhandel og serveringsvirksomhet vi finner flest konkurser, men også i flere av disse bransjene ser vi en solid nedgang i april:

Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet: 27 konkurser, mot 38 i april i fjor (-29%)

Oppføring av bygninger: 18 konkurser, mot 39 i april i fjor (-54%)

Serveringsvirksomhet: 16 konkurser, mot 24 i april i fjor (-33%)

Detaljhandel: 18 konkurser, mot 17 i april i fjor (+6%)

Agentur- og engroshandel: 10 konkurser, mot 10 i april i fjor (0%)

300 millioner i omsetning i 2021 – konkurs i april 2022

Én konkurs skiller seg ut i april. Auto Transport, et transportselskap basert i Drammen med over 40 vogntog og mer enn 200 ansatte, begjærte seg konkurs i starten av april – til tross for en omsetning på 303 millioner i 2021.

– Det at en biltransportør av en slik størrelse går konkurs fremstår symptomatisk med de utfordringene vi ser innen transport, logistikk, og bilbransjen generelt, med mangel på halvledere og andre viktige komponenter. Denne konkurser setter naturligvis også bilbransjen, i det minste deler av den, i en ekstra skvis, tror Fjærestad.

Usikkerhet kan medføre at svingningene fortsetter

Han oppsummerer konkursutviklingen i april på følgende måte:

– Selv om tallene viser få konkurser er det utvilsomt urolige tider. Usikkerheten rundt faktorer som krigen i Ukraina og utfordringer knyttet til kraftmarkedet og strømpriser, forsyning og logistikk, vil nok kunne medføre at disse svingningene fortsetter i en tid fremover.

– Derfor blir det også vanskelig for meg å trekke en god konklusjon om konkurstrenden før det er gått noe lengre tid, avslutter han.