Fagforbundet fremstår som nazifisert?

Publisert 9.11.2017

Av Wilfred Høsteland
Foto: Sachsenhausen/Jan Hansen sfm.no

Vi visste det nok fra tidligere, men har nå fått det ytterligere bekreftet i pressen, bl.a. i Bergensavisen 7. november:  Fagforbundet har vedtatt å boikotte Israel!  Altså å boikotte Midtøstens eneste demokrati og slik automatisk kunngjøre sin støtte til de omliggende terrorregimer og andre antisemittiske kretser både i Norge og Midtøsten.  Det er ikke snakk om å boikotte alle de omkringliggende terrorist-statene og andre terrorregimer rundt om i verden.  Grunnen må jo være at der finnes såpass mange meningsfeller av forbundet at de ikke bør provoseres.

Det er et skittent – ja direkte råttent vedtak som sier svært mye om flertallet av Fagforbundets medlemmer.  Det står nå frem som et antisemittisk forbund – et jødefiendtlig forbund – et nazifisert forbund?

Jeg vil oppfordre de medlemmene som fortsatt har dømmekraften og fornuften i behold til å boikotte Fagforbundet – melde seg ut! I følge opplysninger for flere år siden, er Norge Europas mest antisemittiske stat. Dette «takket» være en antisemittisk presse og radio/TV, antisemittiske venstreside-politikere  – og en betydelig del av LO’s medlemmer – utad representert ved Fagforbundet.  Det er mildest talt en gigantisk skam!