Faktisk.no kan ikke vurdere hvorvidt et medie følger Vær varsom-plakaten eller ikke!

Publisert 23.10.2018.
Saken oppdatert 24.10.2018
Av ansvarlig redaktør i sfm.no
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det har skjedd en rekke ganger at representanter som jobber for Norges såkalte ”toneangivende” rikspresse, har anklaget sfm.no for ikke å respektere ”vær varsom-plakaten”. Av nevnte årsak sendte jeg, i egenskap av ansvarlig redaktør, en e-post til Faktisk.no ved ansvarlig redaktør den 11.9.2018. E-posten hadde følgende innhold som er gjengitt i kursiv stil:

Faktisk.no
Ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg

Hei!

Undertegnede som er ansvarlig redaktør og utgiver av www.sfm.no (også medlem av NJ), har ofte fått beskyldninger rettet mot meg om at vi ikke følger pressens ”vær varsom-plakat”. Vi i www.sfm.no begynner å bli temmelig lei av slike usanne og rett ut sagt utidige påstander. I løpet av de 20 årene sfm.no har eksistert på Internett, så har vi fått 2 fellinger i PU (PFU). Vi var dog dypt uenig med deres avgjørelser i begge saker. Ser vi på andre medier, så er antall fellinger over samme tid atskillig høyere.

I dag leses www.sfm.no av ganske mange tusen mennesker over det ganske land. Magasinet er tverrpolitisk og helt partiuavhengig. Det vil si at enhver får komme til ordet med meninger og ytringer uansett politisk ståsted. Dog har også vi noen klare retningslinjer for hva vi publiserer eller ikke. For oss ville det være interessant om Faktisk.no vil sjekke om vi bryter ”vær varsom-plakaten” i stor stil eller ikke. Når dere sjekker nettsteder som www.document.no og www.resett.no pluss rene løgnfabrikker, så kan dere også sjekke om påstandene mot oss er korrekte eller feil.

Hører derfor fra dere så snart dere har anledning.

Med vennlig hilsen
Jan Hansen
Ansvarlig redaktør
Frilansjournalist MNJ/IFJ
Web: www.sfm.no
E-post: [email protected]

Svaret fra Faktisk.no uteble

Den 18.10.2018 ble det purret på svar som fortsatt har uteblitt. Nå lurer vi i sfm.no på hvorfor Faktisk.no, ikke er i stand til å besvare en henvendelse som nettopp går på det å få bekreftet eller avkreftet om sfm.no, stadig bryter ”vær varsom-plakaten” eller ikke. Av hensyn til kildevernet kan vi ikke oppgi navn på de i media som har formidlet slik informasjon til oss.

Sfm.no tok også et dypdykk i PU (PFU) sin database over fellinger. Vi fant mange i løpet av de 20 år som sfm.no har eksistert. Vi hadde altså bare 2 fellinger i samme tidsperiode, mens andre hadde mange, til og med dem som står bak eierskapet av faktisk.no. Og eierne til Faktisk.no er følgende medier: VG, NRK, Dagbladet og TV2. Voops – sier vi. Det sier ikke så rent lite om egen presseetikk, som andre anklages for å ikke inneha, og som eierne ikke våger å sjekke? Patetisk er vel det rette ordet å benytte i en slik anledning.

Oppdatering 24.10.2018

Etter at sfm.no hadde publisert denne saken om www.faktisk.no, så kom det endelig et svar med følgende tekst, og til vår store forundring. Gjengitt nedenfor i kursiv stil:

”Takk for e-post og beklager sent svar. Faktisk.no kan ikke vurdere hvorvidt et medie følger Vær varsom-plakaten eller ikke. For spørsmål om presseetikk vil jeg anbefale deg å snakke med Norsk Presseforbund/Pressens faglige utvalg: https://presse.no/kontakt/.”.

Sfm.no må på denne bakgrunn kunne spørre rett ut hva www.faktisk.no da mener med ”å sjekke fake news” i flere henseender? ”Fake news” og rene usannheter er klare brudd på ”vær varsom-plakaten”. En del radikale krefter har ved flere tilfeller anklaget sfm.no for slik virksomhet, noe som er det reneste vas og tøv fra ende til annen.

Redaksjonen.