Fastlegekrisen må løses – det haster!

Publisert 26.9.2022
Foto: Istockphoto
Kilde: Mynewsdesk

Landsstyret i Pensjonistforbundet forventer at regjering og Storting finner en løsning på fastlegekrisen. Mangelen på fastleger er økende og det er nå hele 235 000 nordmenn som ikke har fastlege. I gjennomsnitt har hver fastlege rundt 1100 pasienter på sin liste, noe som tilsier at det mangler 200-250 fastleger i Norge.

At ikke alle har tilgang på fastlege skaper problemer for den enkelte, men det fører også til et todelt helsevesen. De med god råd kan kjøpe private tjenester, men de som ikke har råd, eller bor i distrikter uten private tilbud, har ikke de samme mulighetene. Dette rammer svært mange eldre.

Det må settes inn effektive tiltak – og det haster! Både stat og kommune må gjøre sitt, slik at det blir mer attraktivt å bli fastlege.

Pensjonistforbundet foreslår:

Antall leger utdannet i Norge må økes. Halvparten av nye leger utdannes i utlandet. Der blir de i stor grad lært opp til å bli sykehusleger.

Nyutdannede leger må raskt kunne starte legespesialisering og det må bli flere utdanningsstillinger innen spesialisering i allmennmedisin.

Flere fastleger bør få tilbud om å bli ansatt i kommunene.

Basistilskuddet må økes, slik at legene kan ha færre pasienter på listene og dermed få en mindre belastende arbeidshverdag.

Legenes oppgaver må avbyråkratiseres, blant annet gjennom redusert attestskriving.

I samråd og samarbeid med fastlegen, bør annet helsepersonell som helsesekretærer, helsefagarbeidere o.l. i større grad kunne avlaste med egnede arbeidsoppgaver.

Det var enighet på Stortinget om fastlegereformen. Nå bør det bli en enighet om å løse fastlegekrisen.