«Fellesskapets sykehus» reduserer muligheten til private helsetjenester.

Publisert 11.4.2023
Foto: Colourbox

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har nå fått rapporten «Fellesskapets sykehus» fra et utvalg som har sett på mulige endringer i styring av sykehusene og helseforetaksmodellen. En av forslagene er om man skal tilbake til en godkjenningsordning for privatfinansierte helsetjenester samt begrense etableringen av nye private helsetjenester.

Hva er galt med private helsetjenester og alternative behandlingsformer?
Private helsetjenester er et supplement til det offentlige og gjør at ventetiden kan bli mindre for de som trenger hjelp. Alternativ behandling snakker få politikere om. Hvorfor kan man ikke gi pasientene større valgmuligheter innenfor alternativ medisin samt innføre mulighet til refusjonsordninger også på alternativ medisin.

Det er i de siste årene blitt oppnådd økt forståelse og anerkjennelse av alternative behandlingsmetoder også i Norge. Den gamle Regjeringen og den nye har likevel til nå ikke åpnet for refusjon av alternativ behandling for behandlingsformer som f.eks. akupunktur, osteopati m.m.

Det er påvist at alternativ behandling hjelper vårt immunapparat og ofte fører til at vårt selvhelbredende system setter i gang en prosess som gjør oss friske. Det offentlige Helsevesenet, ser ut til å ha ingen interesse av at pasientene benytter alternativ medisin. Er det slik at de ser på dette som en konkurranse? Et av verdens ledende legemiddelfirma har kommet med følgende uttalelse:

” Vi ser på oss selv som en leverandør av helse. I år bruker vi mer enn 20 milliarder kroner på forskning for å finne fremtidens medisiner. Vi har arbeidet slik i 150 år. Vi er i arbeid for livet.”

Et av verdens største legemiddelfirma har altså arbeidet i 150 år som leverandør av helse. Likevel blir vår helse dårligere. Hva er galt?

Mitt ønske med dette innlegget er at det skapes debatt om et av verdens viktigste tema: Vår helse. Det er på tide å få en diskusjon om alternativ behandling og slippe flere private til istedenfor å begrense private helsetjenester. Med rapporten «Felleskapets sykehus» og med Arbeiderpartiets negative holdning til private helsetjenester og alternative hestebehandlere så er jeg redd for at toget er gått i denne omgang for muligheter til private å slippe til i større grad.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag