Dokumentar om motstandskampen i Trøndelag under krigen

Publisert 7.2.2023
Foto: Sfm.no

Krigsfilmen Narvik går nå på kino med mye folk. Når politikerne i Trondheim snakker om at kommende generasjoner ikke skal glemme hva som skjedde under krigen i Trondheim, så skuffer det når de samme politikerne avviser å støtte et slikt historisk filmprosjekt. Bystyre avviste mot 5 stemmer støtte til produksjon av dokumentaren. Det var kun Pensjonistpartiet, Demokratene og 1 fra Rødt som var positive. Fylkeskommunen avviste også å bevilge midler. Det var skuffende svar både fra kommunen og fylke.

Det skal produseres en dokumentarfilm som viser motstandskampen under krigen i Trøndelag. Produksjonen vil foregå over to år og skulle starte opp i juni 2022. Hovedformålet med filmen, en serie som vil gå over fire episoder, er å dokumentere en dramatisk del av motstandskampen i Trøndelag med vekt på krigens mørke sider – mishandling, tap av liv, angst og store personlige kostnader ved å involvere seg i illegalt arbeid. Filmen skal både fortelle en spennende historie og gi en innsikt som skaper refleksjon rundt flere sider av motstandsarbeidet. Ved å samle bilder, filmer, intervjuer og gjenstander fra motstandskampen under andre verdenskrig er det mulig å gjenskape en del av historien som ellers lett kan gå tapt. Dette er spesielt viktig med sikte på å formidle krigshistorien til kommende generasjoner.

Dokumentaren bygger på boken «Motstandskamp fra Trondheim» fra 2019, skrevet av Tor Busch og følger ni unge Trondhjemmere, med Odd Sørli som leder, fra den 9. april 1940 til den 8. mai 1945. De bygget opp en hemmelig militær motstandsorganisasjon som drev med etterretning, våpensmugling, våpenopplæring og sabotasjeaksjoner – hele tiden med trusselen fra Gestapo og Rinnanbanden hengende over hodet. Høsten 1943 ble de hardt rammet av Gestapo med arrestasjoner, tortur og drap som resultat, men holdt stand fram til at tyskerne kapitulerte i 1945.

For å opprettholde en kritisk diskusjon om krigshistorien i årene framover vil NTNU lage et pedagogisk opplegg rundt filmen rettet mot den videregående skolen og grunnskolens ungdomstrinn. Trondheim og Trøndelags krigshistorie kan med dette få en stor spredning i Norge samtidig som den danner grunnlag for studentoppgaver ved NTNU.

Tor Busch har vært i kontakt med Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune og fått klar beskjed om at det ikke har noen hensikt å søke om midler fra Kulturfondet i kommunen eller søke kulturtilskudd fra fylkeskommunen. Det er sterkt beklagelig at Trondheim kommune og Trøndelag Fylkeskommune ikke deltar i finansieringen av filmen. Det hadde vært en viktig markering av at de er interessert i å ta vare på en viktig del av regionens krigshistorie. Dessverre så var flertallet temmelig avvisende, men vi får håpe at private vil bidra til at dokumentaren blir en realitet.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre