Tør noen programfeste reversering?

Publisert 7.8.2019
Foto: Colourbox

Norge har så langt blitt mer og mer privatisert under Solberg-regjeringen.  Landet er også blitt mer og mer sentralisert.  Folket har også blitt mer og mer splittet og frustrert.  Og folket har gang på gang blitt overkjørt av regjeringen – forslag og gjennomføringer har i stadig økende grad gått på tvers og rett i mot folkeflertallets interesser og ekspertisens anbefalinger.  Vårt arvesølv overleveres til private gamblere både i inn- og utland.  Høyrepolitikk!

Jeg er ikke sosialist, og er tilhenger av konkurranse – sunn konkurranse.  Men ikke konkurranse for enhver pris. Ikke som prinsipp.  Det ser ut til at jo rikere landet blir, jo mindre ønsker regjeringen å ta ansvar for våre nøkkel-virksomheter.  Med andre ord:  La oss få inn milliardene på løpende bånd, men bruk dem ikke.   Unntakene  er når terror-regimer i Midtøsten og øst-Europeiske kultur-institusjoner trenger penger.  Da sitter milliardene løst – da skal lille Norge og verdens sosial-kontor’s regjering vise all verden hvor rike vi er – hvor rause vi er – og hvor ekstremt dumme vi er!  Nå bør regjeringen etter hvert også fortelle verden hvordan de behandler landets pensjonister og andre som har krav på og trenger hjelp!  Men blå-blå-styrte Norge prioriterer heller skattelettelser for de velstående.  Høyrepolitikk!

Men tilbake til brede ønsker om reversering av en rekke av Solberg-regjeringens etter hvert gedigne tabber:  Jeg vet at representanter for samtlige norske politiske partier leser Samfunnsmagasinet.  Jeg vil derfor her og nå få spørre dere hvem av dere som vil programfeste en reversering av noen dusin av Solberg-regjeringens enerådende ideer og handlinger?  Jeg sikter til alle disse såkalte «reformene» som har svekket politiet, sykehusområdet, forsvaret, etc. etc. – og som har splittet folket ved helt meningsløse sammenslåinger av fylker og kommuner mot et klart folkeflertall,- og å tilbakeføre vårt «nye» jernbane-selskap med et unevnelig og idiotisk navn (!)  til NSB og da 100% eid og drevet av Staten, og samtidig føye sammen alle de 9 selskapene som visstnok skal ha et slags uoversiktlig ansvar (??) i dag, – og tilbakeføre Posten til å bli en 100% statsdrevet bedrift, – og sørge for at vår vannkraft forblir 100% styrt og eid av oss selv ?   Der er også et bredt og høyst velbegrunnet ønske om å få FM-båndet tilbake – ikke minst av sikkerhets-årsaker.  Alle vet at å koble FM-nettet ut var en stor tabbe!

Et annet mål for vårt land må være å få oss ut igjen av Schengen og EØS-avtalen, som begge har vært temmelig ødeleggende for landet.  Som en stormakt innen olje, gass, fiskeri og vannkraft, må også vi etter hvert kunne slå i bordet og stille krav!

Får vi et klart svar her i Samfunnsmagasinet fra ansvarlige og ærlige politikere ?  For det må da fortsatt finnes noen slike….eller hva ?

Wilfred Høsteland