Fire nye år med Høyre-tvang

Publisert 12.9.2017

Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox 

Som tradisjonell borgerlig velger burde man glede seg over valgresultatet, men det er det ingen grunn til likevel.  Den sittende regjeringen har mer enn noen annen norsk regjering i historien, drevet en nærmest diktatorisk politikk innen en lang rekke områder. Jeg sikter til alle de såkalte «reformene» som er bebudet.  Ingen av disse «reformene» har fått flertalls-støtte fra dem det gjelder, og den virkelige ekspertisen og de involverte/fagfolkene (som ikke består av Høyre!!) har ikke støttet de omveltningene som Høyre-regjeringen har bebudet.

Jeg sikter til Sykehusreformen med nedleggelse av en rekke sykehus,- Forsvarsreformen med en klar svekkelse av en rekke viktige  grener i Forsvaret,-  Politireformen som helt klart skaper øket utrygghet for titusener ved nedlegging av en lang rekke lensmanns-kontorer og der med en betydelig svekkelse av politiet,- Kommune- og Fylkesreformen som der også er et klart flertall mot og som også vil føre til dårligere service overfor innbyggerne. Det er bebudet fra Høyre at dem som ikke vil slå seg sammen, skal tvinges til det!  Høyre-diktatur kan man kalle det – det er det stikk motsatte av demokrati!  Skolereformen har vist seg å medføre øket medisinbruk blant elevene, og andre ulemper.  

Jernbanen og kraftproduksjonen er noe av det arvegodset som Høyre-regjeringen også vil selge ut på anbud.  Det betyr ikke lenger noe for landet ut fra Høyre’s synspunkt.  En hodeløs privatisering er på sikt ødeleggende for alle.

Videre tråkker Høyre-regjeringen på rettigheter og avtaler innen arbeidslivet.  Ansatte skal måtte jobbe lenger om kvelden  før det betales overtid,  og søndagsåpne butikker presses mer og mer gjennom – også mot butikkinnehavernes egne ønsker.  Arbeidsmiljøloven neglisjeres av Høyre.  Men det er jo som kjent gammel tradisjon.  Sluttvederlaget som utbetales til gamle slitere som må slutte i jobb av helsemessige årsaker, skal nå skattlegges.  Det har også FrP- og Siv jensen bestemt!  Altså enda et pensjons-tyveri!

Blant andre «lovløse» tilstander Høyre-regjeringen har gjennomført er frislepp av snøscooterkjøring i skog og mark uten særlige restriksjoner. Alle vet hva dette fører til bl.a. for dyrelivet.  Frislepp av vannscootere med alle de ulemper og farer det medfører. Begge disse frisleppene ble der advart sterkt mot i forkant.  Men den arrogante Høyre-regjeringen hører bare på sine egne.  Det er nemlig Høyre-demokrati: Lukk ørene for andres argumenter!

Forsvarsledelsen har advart og protestert mot den kraftige nedtrappingen av Forsvaret.  Alle sider innen politiet (unntatt skrivebords-folkene i Politidirektoratet) har protestert.  Legene og lokalbefolkningen de respektive stedene har protestert og advart mot sykehusreformen.

Skattelettelser har kun kommet de velstående til gode, og pensjonistene er fortsatt neglisjert og blir snytt for en betydelig del av sine opptjente pensjonsrettigheter.

 Konklusjonen er kort og godt at de fire første årene med Regjeringen Solberg har vært en svært destruktiv periode for Norge og for folk flest.  Det som er svært forstemmende er at alle disse negative tiltakene som folk flest helt klart er imot, fremstilles som «reformer» og fremskritt fra Høyre-regjeringen.  Solberg & Co snur altså tingene på hode og speilvender dem slik at nedrivning av samfunnet og dets funksjoner  fremstilles som fremskritt.

Nå har mer eller mindre forblindete og likegyldige velgere gitt Høyre/FrP-regjeringen nye fire år – med KrF’s velsignelse for fire nye nedbrytende år for det norske samfunnet.  Og Jonas Støre kan begynne å tenke tilbake på den største tabben han vel noen gang har begått – ikke minst i en valgkamp – nemlig å bebude skatteøkninger!  Om han mente dette overfor landets mest velstående, sa han ikke noe om, og dermed ble hans skatte-trussel selvsagt oppfattet slik at han ville øke skattene for alle.  Jeg vil oppfordre Støre til å bruke hodet litt bedre ved neste valgkamp – det lønner seg å tenke før man taler!

Kondolerer med 4 nye «reform-år» med en kald, kynisk og hensynsløs blå-blå regjering!