Fiskeriministeren hviler ikke

Publisert 29.1.2018

Av fiskeriminister Per Sandberg (FrP)
Pressefoto: NFD (Flicr)

Alle fortjener trygge arbeidsplasser, og fiskere har også krav på hvile. Men hvis krav til hvile kommer i veien for arbeidet må vi se på det handlingsrommet vi har.

Regler for hviletid skal sørge for at fiskere har anstendige arbeidsforhold på fiskefartøyer. Flere fiskere har gitt uttrykk for at dette regelverket kan være utfordrende for den minste flåten, og sier at de er bekymret. Det har jeg forståelse for, og jeg er glad for at fiskerinæringen har tillitt til at jeg rydder opp. Nå er det sånn at reglene for hviletidsbestemmelser ikke faller under fiskeriministerens ansvarsområde, men som fiskeriminister er det viktig for meg å tale fiskernes sak. Og her er det behov for å se grundigere på det handlingsrommet vi har innenfor regelverket.

Først og fremst vil jeg få frem at det er ikke gjort endringer i reglene for arbeids- og hviletid. De alminnelige arbeids- og hviletidskravene for fiskefartøy har ligget fast siden 2003. Men disse reglene har fått mye oppmerksomhet i det siste etter at «Den internasjonale konvensjon om arbeidsvilkår i fiskerisektoren», også kalt ILO 188, trådde i kraft i november 2017.

De fleste av de internasjonale bestemmelsene er allerede ivaretatt i norsk regelverk. Det er altså ikke nytt at hviletiden skal være minst 10 timer i løpet av en hvilken som helst periode på 24 timer. Det er heller ikke nytt at dette må dokumenteres.

Det er viktig at arbeids- og hviletiden overholdes for å ivareta sikkerheten til fiskerne. Samtidig må det ikke utarbeides dokumentasjonskrav som er umulig å etterleve.

Tidligere i januar hadde Sjøfartsdirektoratet et møte med fiskerinæringen om hviletidsregelverket. Direktoratet har, sammen med næringen, besluttet å sette ned en arbeidsgruppe fra partene i næringen. Arbeidsgruppen skal se på praktisk gjennomføring av arbeids- og hviletidsreglene i de ulike fiskerigruppene, og hvordan dokumentasjonskravet skal oppfylles. Sammen med Sjøfartsdirektoratet vil gruppen også se på hvordan arbeids- og hviletid blir håndhevet i landene rundt oss.

Alle fortjener trygge arbeidsplasser, og nå er det satt i gang et arbeid som skal se på hvordan vi kan få til det på best mulig måte uten å hindre næringsaktører i å gjøre jobben sin.