Flere må ta ansvar for den norske grådigheten

Publisert 12.12.2022
Foto: Colourbox
Av Jan Hansen, ansvarlig redaktør
Frilansjournalist MNJ/IFJ

Det de aller fleste vanlige mennesker i Norge nå opplever – rent økonomisk, må vi ganske mange år tilbake for å finne en liknende situasjon. Å bare laste dagens statsminister og regjering alene for årsakene, er en gedigen skivebom. Flere må ta sitt medansvar for den eksploderende grådighets-kulturen som eksisterer i den norske fjellheimen.

Å fortsette med å bruke krigen i Ukraina som hoved-unnskyldning for inflasjonen i Norge, er gjennom pill råttent. Både Stortinget, staten, fylker, kommuner, Norges Bank og norsk næringsliv, kan i hovedsak lastes for det som har skjedd. De har alle medvirket til en inflasjon som synes å ha løpt fullstendig løpsk. Samtidig skjønner de åpenbart ikke at en fortsettelse bare kan gå en vei, og den er fra galt til enda verre. Er det det de alle sammen ønsker?

Det er helt ubegripelig at grådighets-eliten, som også påstås inneha høy fagkunnskap og økonomisk klokskap, fortsatt ikke skjønner at folk flest skal kunne bo å leve av det de tjener og har i inntekt. Har de ikke nok midler, så er spørsmålet hvor de da skal hente differansen. For mange har det nå blitt NAV, Fattighuset eller Frelsesarmeen. Samtidig håver den norske staten inn milliarder. Hvem sine penger er det egentlig det her er snakk om, er det kun grådighets-eliten, eller er det hele den norske nasjonen? Det er fullt legitimt å stille et slikt spørsmål i disse dager.

I et av verdens rikeste land lever nå mange under EUs fattigdomsgrense. Likevel pøser staten på med nye avgifter. Næringslivet følger opp med nye prisøkninger på varer og tjenester. Energi-markedet kommer etter med vanvittige høye strømpriser. Fylker og kommuner slenger seg på karusellen og innfører høyere avgifter. Så smeller Norges Bank til med enda høyere styringsrente, som igjen medfører økte lånerenter for enhver som har lån. Det rammer særlig dem med boliglån. Samtidig lar de ansvarlige være å øke rentefradraget som har stått bom fast på 22 % i flere år.

I mai måned 2022, gledet mange seg til en forbedret økonomi i form av økt lønn og økt pensjon. Men hva skjedde i grådighets-paradiset? Jo, alle tillegg som ble gitt på nevnte tidspunkt, var spist opp allerede i januar måned 2022. Siden har galskapen bare fortsatt etter at de siste streiker var avsluttet. Nå kan også EU, EØS, ACER, Nordpool og andre tilhengere av frie markedskrefter, se hvilket «økonomisk helvete» de har klart å skape for folk flest. Det finnes bare en løsning, og det er å skrote hele EØS-avtalen. At den med tiden ville bli til skade for Norge burde undertegnerne skjønt. Det er lov å spørre om hvor de hadde vettet sitt på det aktuelle tidpunktet.

Hvordan blir det i mai 2023?

Nå må samtlige medansvarlige ta til vettet og bruke sunn fornuft. Har ikke folk penger til å handle for, vel så sier det selv hvilke kjedereaksjoner det vil få for de aller fleste. Det må være tillatt å kunne forlange at samtlige medansvarlige nå bruker sitt hode, særlig når de selv forlanger at alle andre skal gjøre det.

Redaksjonens merknad:
Hele teksten (ikke foto) i dette oppslaget, kan legges ut på andre nettsteder på følgende betingelse: Skribentens navn, likeledes hvor teksten er hentet fra, skal oppgis slik:

Denne teksten er tillatt hentet fra www.sfm.no. (Samfunnsmagasinet).
Skribent: Jan Hansen, frilansjournalist MNJ/IFJ.