Flott gjort av NRK!

Publisert 11.11.2022
Foto: Wikipedia

Det må være til stor glede for kristenfolket at NRK TV nå sender gudstjeneste hver søndag kl. 11. Norge har over 1000 års historie som kristen nasjon, og at rikskanalen bidrar til å holde oppe videreføringen av vår historie, er både godt og prisverdig. Ikke alle bor slik at det er lett å komme til gudstjeneste når man gjerne vil.

Avstanden til kirken kan være både lang og uframkommelig. Via TV kan nordmenn delta i gudstjenester over hele landet, også i Nordsjøen. NRK gir seerne et rikt utvalg av kirkesteder rundt om i landet, med mye kulturelt, oppbyggelig og variert innhold. Sist søndag hadde vi gleden av å være til stede i Lura kirke i Sandnes. Dyktig prest, organist, trompetsolist og kor!

Det er godt å se at NRK tar vår historie på alvor, og ikke lar seg rive med på de iherdige forsøk på avkristning av Norge, slik trenden er i skoler og barnehager nå. Bønn, salmer og kristendomskunnskap er ute, «av hensyn til annerledes troende og tenkende». Er det noe både voksne og barn trenger i vår turbulente og usikre verden, er det nettopp å holde fast ved de sanne verdier som gir føde til både kropp og sjel.

Et historieløst samfunn som spriker i alle retninger er til skade for menneskeheten. Kulturelt mangfold kan være bra, men i Norge var, er, og vil alltid være den kristne tro grunnstammen i vårt norske folk. At «annerledes troende og tenkende» kanskje opplever skivebom, får bli deres sak. Flott av NRK!

Terje Haugom, adjunkt og organist.