Folk er drit lei av politisk løgn og bløff!

Publisert 17.6.2022
Foto: Sfm.no
Leder.

Flere har bl.a. på Facebook og Twitter gitt uttrykk for at det til tider reises mye uberettiget kritikk mot våre politikere. Det er selvsagt lov å ha ulike meninger om det også. Kritikk mot norske politikere kan ofte være sterk. I de fleste tilfeller er kritikken ikke uberettiget som enkelte gir uttrykk for. En politiker får sitt engasjement gjennom et lovlig valg, og selvsagt basert på partiets og vedkommende sin troverdighet, ikke minst tillit. Når et parti og/eller en politiker bevisst farer med løgn og ren bløff, og går tilbake på gitte valgløfter, så må både partiet og vedkommende regne med at det vil komme sterk kritikk i etterkant.

En politiker må fortsatt være særdeles klar over at de er folkets tjenere. Ingen er tjent med å ha politikere som foretar seg handlinger, som bl.a. ødelegger «vanlige folk» sin økonomi.

Enhver politiker må også ha det klart for seg at de skal jobbe for folket og landet, ikke for fremmede makter, og med det for øye og senere skaffe seg selv en superjobb når tiden i politikken er over. I dag sliter mange i Norge rent økonomisk. Og hvem har forårsaket nettopp en slik situasjon, jo – våre politikere, bl.a. ved bruk av unnskyldninger som «krigen i Ukraina».

Skal vi fortsatt måtte slite med uærlighet og uredelighet i politikken, eller skal vi nå forlange at politiske skadevoldere ikke skal sitte hverken på Stortinget eller i en regjering? De som til enhver tid innehar verv på Stortinget eller i Regjeringen, har også en lovpålagt plikt til å sørge for at folk flest ikke blir dynget ned med sanseløse avgifter, og som tar helt knekken på deres privatøkonomi. Stikkord: Økte renter, økte strømpriser, økte drivstoffpriser, økte matpriser osv. Sånt er meget ødeleggende for hele den norske nasjonen. Det må ikke bli «politisk korrekt» å ikke ha omtanke eller ansvar for eget land og folk.

Skrevet av redaksjonen i sfm.no.