Folkets rettigheter, hva er det?

Publisert 11.10.2019
Foto: Sfm.no/Wikipedia (innfelt)

Nå virker det som om regjeringen gir blaffen i unge som blir uføre. De skal ha redusert uføretrygd. For de skal tvinges ut i arbeid, selv om de har kompetanse til den jobben de skal tvinges til å ta eller ikke. På meg virker det som om politikerne ser seg selv med mer kompetanse på helse enn legene har.

Politikere som landssvikerne Erna Solberg og Siv Jensen, samt KRF., som mener at nød i Norge ikke eksisterer. Det sistnevnte partiet går ut for å dele ut millioner av kr. til korrupte statsledere i den tredje verden. Vel det er jo nå Erna Solberg og også Siv Jensen som gjør dette og for å kunne gi mer til den tredje verden, skal altså unge som har blitt uføre sultes ut og tvinges til å ødelegge helsen sin enda mer.

Det er 2 måter man kan bli ufør på. Det er om vedkommende har kommet ut for en ulykke, hvor ben armer og eller noe i hjernen har blitt ødelagt. Det siste er kanskje ikke så lett å se, men allikevel. Det er derfor man har leger og sykehus med den rette kompetanse og maskiner som kan finne ut slike ting.

Politikere er ikke som regel leger og de plikter å ta hensyn til fastlegen som kjenner pasienten. Det er en menneskerett at folk for nok penger til å klare sine forpliktelser og kan også få mat på bordet og klær på kroppen.

Norge er ett dyrt land å bo i. Dette er noe som politikerne plikter å ta hensyn til vedrørende de som er for syke til å jobbe, noe det er legene og det medisinske systemet som skal finne ut av. De har den rette ekspertisen. Når politikerne kommer med dette, at de skal tvinge unge mennesker å jobbe, unge mennesker som ikke lenger kan stå i den jobben de har hatt etter endt skolegang.

Lider folk av fysiske skader, kan det kureres, som regel, men det tar tid. Det psykiske er det litt verre med. Det er veldig viktig at folk har den jobben de er kvalifisert for og da samtidig trives med. Skal FRP. og H. få viljen sin, å tvinge folk ut i arbeid de ikke er kvalifisert for og ikke trives med. Da er det noe spesielt som skjer med disse. De blir deprimerte og ofte blir mange av disse foreskrevet piller. Piller de blir avhengig av. De blir hjemme fra den jobben de hater. Pasienten går utfor, blir dårligere og dårligere og mange av disse tyr også til alkoholen. De mister venner, familien skjønner dem ikke og mange, svært mange av disse tar rett og slett sine liv, som den eneste veg som de selv tenker de har ut av, unnskyld uttrykket, ut av helvete, et helvete som det er de folkevalgte som har fått dem i. Kun for at politikerne skal kunne sløse med penger med å gi millioner av kroner til korrupte statsledere i den 3. verden, slik at andre nasjoner skal si hvor snille Norge er, mens store deler av den Norske befolkning lider.

Norge har verdens beste Grunnlov, en Grunnlov som skulle ha beskyttet folket mot disse overgrep, men politikerne gir blaffen i Grunnloven og bryter den. Dette uten konsekvenser for dem.

Hans Bauge