For pinlig for Erna Solberg!

Publisert 20.11.2018
Foto: Colourbox

Høyrefolks arroganse er velkjent. De har alltid sett på seg selv som et slags overmennesker – det er pengene som betyr makt og anseelse i de kretser!

Undertegnede ba i åpent brev til Erna Solberg her i sfm.no for noen måneder siden om hennes kommentarer til det uhyggelige faktum (!) at Norges Grunnlov og dens basis-paragraf om rikets selvstendighet og frihet (paragraf 1) er opphevet. Etter noen uker, ble spørsmålet igjen stilt som en berettiget purring på statsministerens svar/kommentar. Det kom fortsatt ikke!
Høyre-arrogansen ble bekreftet så til de grader som det var mulig. Og hva var grunnen?

Samfunnsmagasinet leses av Stortings-politikerne, det vet vi. Nevnte åpne brev ble også formidlet videre direkte til Erna Solberg. Kanskje hun har en privat poståpner som åpner, sensurerer og om nødvendig kasserer innkomne brev? Ikke minst brev av pinlig karakter – d.v.s. brev som virkelig treffer spikeren på hodet. For det gjorde nemlig nevnte brev! I slike tilfeller er det bare å late som om brevet ikke er lest – eller at slike skuddsikre skribenter bare må forties?

Det er enda ikke for sent å svare, Erna Solberg! Spørsmålet vil bli stående til det er besvart.  Statsministeren gjør kanskje til slutt det statsrådene pleier å gjøre når de ikke selv vil/tør svare – å be en av sine lakeier – stats-sekretærene om å svare? Da får man selvsagt som regel et såkalt «god-dag-mann-økseskaft»-svar – et surresvar som man håper skal få spørsmåls-stilleren til å gi opp og videre holde munn.

Undertegnede (og mange med meg), har ikke tenkt å holde munn når vår Grunnlov settes til side og tråkkes på av arrogante «folkevalgte» politikere for å fremme snevre interesser som ikke tjener folk flest! Hvis Erna Solberg fortsatt ikke vil svare/kommentere nevnte brev, fortjener hun i hvert fall ikke å fortsette i den jobben hun dessverre har fått som folkets øverste tjener! (Tjener???) Da betrakter vi hennes posisjon som en tilsnikelse!

God bedring, statsminister!

Wilfred Høsteland