For sent å snyte seg når nesen er borte!

Publisert 24.1.2024
Foto: Colourbox

Så rett, så rett, Jan Hansen i sfm.no. Tilfluktsrom er og blir en mangelvare som du sier i hele landet. Selv om Norge bygger både industrihaller og boliger, så glemmer man at man burde tatt med tilfluktsrom for folket. Det blir vel som Svein Otto Nilsen i PP sier det, «spring til skogs». Men da blir man en skyteskive i verste fall for skyteglade inntrengere?

Ser her i den mindre byen jeg bor i, så er også mangelen stor på en plass å komme til om man skal berge livet i en gitt situasjon. På landsbygder er dette enda verre, da ser det ut for at man bør tenke privat i så måte. Det nytter nok ikke å grave seg en hule i hagen, man bør tenke mer langsiktig og større enn som så, og det koster en mye. Slike tilfluktsrom er nok kun til for buissness at ursual-folket som kanskje mener seg mer important enn oss andre.

Altså kremen av kremen i en kommune er mer verd enn folket som betaler skatt og avgifter, herunder også bompengene som også lokalt renner inn. Her hvor jeg bor ser det ut for at lokalavisen ikke bryr seg om dette med tilfluktsrom. Tar man dette opp, da blir dette bare blåst ut i sanden, det er liksom ikke så nøye, kremen kommer først. Altså de som styrer kommunene og noen til, resten går det galt med, gjør liksom ikke noe det.

Dette er nok i utgangspunktet et statlig ansvar som man burde gi kommuner midler til. Men i stedet går pengene til «andre formål» for å si det på den måten. Støre-kompaniet bør nå få opp øynene og SE hva Norge mangler på DSB-fronten, for dette er rent ut skammelig! Kan en løsning bli at lokalutvalg i kommuner som har sånt tar opp problemet? Ikke vet jeg, men er det verd et forsøk?

Ellinor Nerbø