For «tykk» og «fare» for kidnapping!

Publisert 15.10.2018
Illus.foto: Colourbox

For en kort tid tilbake traff jeg på en mor, som er amerikansk statsborger, og som mistet to av sine barn på meget tvilsomt grunnlag. Barna er plassert i et «forsterket fosterhjem» som man sier det.  Denne moren er verken rusmisbruker eller voldelig på noen måte og et helt ordinært menneske. Men hun er en kristen person, og et medmenneske som vil sine omgivelser alt godt.

Fostermoren til barna har fått velsignelse til å få bygget seg et nytt hus med utleiemuligheter, for at fosterbarna skulle få bosted etter at barnevernstiden er «ute»? Jeg setter spørsmålstegn bak denne setningen, for å få folk til å skjønne at noen ganger så går det ikke slik man ønsker for fosterforeldre heller. Det denne fostermoren gjorde, var å leie ut til andre for å få fortjeneste på utleiedelen, noe som ble oppdaget. Og vips så måtte hun selge denne boligen.

Gikk pengene tilbake dit de da burde eller? Det sa denne historien ikke noe om, eller skulle den dø ut av seg selv for å skjule at man har beriket seg på andres midler? Hvem vet. Moren til barna har ikke fått sett eller besøkt barna sine på de siste årene. Datteren har hun ikke sett på fire år, sønnen på de siste to årene. Retten har satt tidsrom for besøksordningen, men barnevernet holder besøk tilbake, derfor har ikke denne moren fått se sine barn på flere år.

Årsaken mener barnevernet er «faren for kidnapping», men man har ikke skjønt at dette er svært vanskelig å gjennomføre, så lenge der er flere ferjestrekninger man da må forsere, og at bare det gjør sånt umulig, dvs. om man skulle tenke denne tanken. Hvor langt hadde man kommet om man prøvde, så lenge at en ferjestrekning er over tre kvarters tur?? Hvem ville man tro stod «på den andre siden» om man prøvde.

For det andre har hun som mamma fått beskjed om at hun er for tykk, enda hun har bevisst gått noe ned i vekt, uten at hun er tykkere enn enkelte politikere, bare for å nevne noen man kan sammenligne med. Altså er det nå bevist at man kan ikke ha flere kilo enn man «antar» at en i barnevernet har, på ca. 50 + i kilo, eller så kan man heller ikke være under 40?

Altså som jeg sa, man skal eie deg med hud og hår, bestemme din kroppsvekt, nekte deg all kontakt med det du trenger aller mest, dine barn, og selv om barnevernet har overtatt omsorgen. Rart at man blir ganske sinna på elementer i norsk forvaltning?

Ellinor Nerbø