Foreldre kan behandle traumer hos egne barn

Publisert 7.11.2022
Foto: Shutterstock
Kilde: Mynewsdesk (NKVTS)

Barn som har blitt usatt for traumatiske hendelser kan få raskere psykologisk hjelp gjennom en ny behandlingsmetode der omsorgspersoner og terapeuter samarbeider om behandlingen. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har prøvd ut metoden i kommunale helsetjenester for barn i alderen 7 til 12 år.

– Samlet vurderes Trinnvis sammen å være en lovende behandlingsmetode som kan bidra til at traumeutsatte barn får rask hjelp, og som passer godt inn i rammene og målsetningene til kommunale tjenester for barn og unge, sier Silje Mørup Ormhaug, seniorforsker ved NKVTS, som har ledet studien.

To trinn

Metoden består av to trinn. I trinn én arbeider foreldre og barn med en arbeidsbok med samtale- og mestringsøvelser. Foreldrene får veiledning av kommunal terapeut. Dersom barnet ikke opplever bedring etter å ha gjennomført arbeidsboken, eller det blir vanskelig for foreldrene å gjennomføre arbeidet, henvises barnet til BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk).

– Barna rapporterte om stor nedgang i symptomer og cirka 80 % av barna som fullførte arbeidsboken responderte på behandlingen. I intervjuer med barna, foreldrene og terapeutene forteller de at de liker godt å jobbe med metoden. Foreldrene beskriver at de har fått viktige verktøy til å hjelpe sine barn, og både barna, terapeutene og foreldrene forteller at relasjonen mellom foreldrene og barna har blitt bedre, sier Ormhaug.

Raskere hjelp

Mange barn og unge opplever traumatiserende hendelser hvert år, og mange har behov for hjelp. Spesialisthelsetjenesten (BUP) har i dag gode behandlingsmetoder for traumatiserte barn, men mange må vente lenge før de får hjelp. Da kan vansker som i utgangspunktet var små ha vokst seg store.

– Foreldres rolle i barns tilpasning etter traumer er helt sentral, men mange føler seg hjelpeløse og usikre. Derfor er det behov for gode behandlingsmetoder som både kan gi barna hjelp raskt, og samtidig styrke foreldrenes evne til å hjelpe. Trinnvis sammen kan bidra til nettopp dette, sier Ormhaug.

11 kommuner deltok i den aktuelle pilotstudien. Forskningsprosjektet skal nå utvides, og kunnskapssenteret søker flere kommuner som vil delta i studien.

Fakta om Trinnvis sammen

Ny behandlingsmetode for traumeutsatte barn i alderen 7 til 12 år.

Består av to trinn: Trinn 1 er foreldreledet arbeid med samtale- og mestringsøvelser. Trinn 2 er henvisning til BUP der de barna som har behov for det kan få tilbud om traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT).    Gjennomføringen av Trinn 1 tar cirka 6-9 uker.

Modellen er en norsk tilpasning av den US-amerikanske behandlingsmetoden Stepped Care Cognitive Behavioral Therapy for Children after Trauma.  Studien ble gjennomført i kommunale tjenester for barn over en fireårsperiode (2018 – 2022). 11 kommuner, 19 terapeuter og 82 barn og deres foreldre deltok i studien.

Samlet vurderes Trinnvis sammen å være en lovende behandlingsmetode som kan gi raskere hjelp, og passer inn i kommunale tjenester. Barna rapporterte om stor nedgang i symptomer og rundt 80 % av barna som fullførte studien responderte på behandlingen. Det var ingen kontrollgruppe i pilotstudien, så det er behov for mer kunnskap om hvor effektiv metoden er sammenlignet med dagens tilbud.