Fornybar energi

Publisert 15.3.2023
Foto: Colourbox

De siste vassdrag i Norge må vernes, ingen vil ha vindmøller i nabolaget – særlig ikke reindriftssamene, og hele Norge og verden trenger mer energi i årene framover. Har vi et kraftoverskudd, går det til våre venner i Europa, som bare har varmekraftverk og atomkraftverk. Fy og fy! Og så har vi en «klima-avtale» hengende som et monokkel-sverd over oss. Og det «grønne» skiftet.

Løsningen finnes, men norske forskere og store energiselskaper er lite interessert i å studere og utvikle det vi i Norgesdemokratene har hevdet i flere år: Kjernekraft basert på Thorium. Det handler mest om at «du må ikke komme her og komme her», enn faktisk å gripe fatt i idéen og gjøre noe med det! Ingen forsker vil innrømme at noen ved grasrota kan ha et fornuftig forslag. Det må komme fra dem selv! Noen er også bundet av økonomiske avtaler, et hinder.

India er det land i verden som er kommet lengst i forskning og utvikling av atomkraft, der det ikke-eksplosive grunnstoffet Thorium kan erstatte det eksplosive Uran eller Plutonium som brensel i atomreaktorer. Det som skjedde i Tsjernobyl, kan ikke skje i et Thorium-basert kraftverk. Altså vesentlig tryggere for folk og land. Det handler i all enkelhet om å bytte ut Uran-stavene med staver av Thorium. I naturen forekommer dette grunnstoffet i variable mengder, og Norge er på 3. plass i verden mht. naturlige forekomster, spesielt i Telemark. Det bør også være teknisk mulig å bygge om eksisterende atomkraftverk til nytt brensel av Thorium. F.eks. Europas største, i Ukraina, som er midt i skuddlinjen.

Det er når kjøleanlegg svikter, eller saboteres, at eksplosjoner i Uran- eller Plutonium-baserte reaktorer fører til spredning av radioaktivitet i enorme mengder via luften og kjølevann. Med Thorium er den faren definitivt eliminert. Altså kan slike Thorium-kraftverk bygges over hele verden, uten at forurensing truer.

De første biler med Thorium-basert fremdrift kan sees på YouTube. En stav på 8 gram kan drive en bil i 100 år! Vi forstår hvorfor slike biler ikke serie-produseres enda. Men spørsmålet er: Er norske atom-forskere villige til å samarbeide med indiske kolleger om å komme fram til nye atomkraftverk, ny ren energi – basert på det ufarlige, radioaktive Thorium? Eller skal vi sitte her på berget og vente på at vindmølle-striden slutter, eller til siste elvestryk er lagt i rør? Vi i Norgesdemokratene forventer at norske forskere og gründere tar denne utfordringen på alvor!

Terje Haugom, Norgesdemokratene.