Fortsatt ”ikke en del av kroppen” – i Norge

Publisert 22.2.2018

Av Wilfred Høsteland
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Er kroppen og munnen to forskjellige ting? Det er mange år siden bl.a. FrP uttrykte ønske om å få tannlege-ordningen under NAV-systemet. De hadde altså innsett noe som andre politikere visstnok ikke var klar over – nemlig at munnen og tennene også er en del av kroppen. Dette var en storartet oppdagelse av FrP. Enten har ikke de andre oppdaget dette enda, eller – som jeg heller velger å tro – fortier de dette faktum med hensikt for at ikke NAV skal bli belastet mer enn de allerede er! Det er vel sannheten.

Men FrP har nå lenge vært taus om denne saken – sikkert fordi de i regjerings-posisjon er helt i lommen på Høyre, og dermed er tvunget til å føre Høyre-politikk. Det ser vi jo på en del andre områder også. FrP har nemlig ikke lenger noen talsmann for samfunnets svake grupperinger partiet er blitt en filial for Høyre. Partiet trenger altså en ny John Alvheim! Men en slik personlighet kan vel i dag bare dukke opp i Senterpartiet, vil jeg tro!

Jeg er overbevisst om at dersom FrP hadde forlatt regjeringen, så hadde partiet faktisk fått større innflytelse på ene og hitt, og de ville øket sitt medlems- og stemmetall igjen betydelig!  I dag fremstår FrP som løftebruddsparti nr. 1. Og partiets tidligere positive sosiale profil er borte! De har også glemt at munnen tilhører kroppen – eller er vi blitt så løsmunnet at den har falt av??