Fortum Oslo Varme lanserer fastpris på kraftprisen!

Publisert 8.7.2019
Foto: Sfm.no
Kilde: Cision News

Store svingninger i kraftprisene medfører uforutsigbare oppvarmingskostnader for kundene våre. Derfor tilbyr Fortum Oslo Varme nå fastpris på kraftprisen, det variable markedsstyrte leddet i fjernvarmeprisen.

– Kraftprisene har i den seneste perioden vært historisk høye, og vi ønsker å gi kundene våre forutsigbarhet i oppvarmingskostnadene. Derfor er vi glade for å kunne tilby en svært gunstig fastprisavtale i 3 år, fastslår salgsleder hos Fortum Oslo Varme, Fredrik Dahl-Paulsen, og fortsetter med å beskrive det han opplever som en vinn-vinn situasjon: – Dette gir forutsigbarhet for kundene våre, og for oss som leverandør.

Fjernvarmen i Oslo produseres hovedsakelig basert på energi fra overskuddsvarme fra byens egen kloakk og avfall. Når du bruker fjernvarme, eller urban energi som vi liker å kalle det, er du en del av det fremtidsrettede og miljøvennlige energisystemet i Oslo, avslutter Dahl-Paulsen.