Forventer rettferdighet for de eldre og syke

Publisert 18.6.2018
Av Jan-Ove Fromreide
Foto: Colourbox

Nok en gang taper pensjonistene. For fjerde året på rad taper våre pensjonister kjøpekraft i forhold til resten av befolkningen. Vi kan ikke stilltiende la dette fortsette. Dette er uakseptabelt. Demokratene i Norge forventer rettferdighet for de eldre og syke. Det er dem som har bygd opp landet og dette er takken.

Pensjonistene må sikres samme levestandard som personer som er i arbeid, og minstepensjonen må økes vesentlig. Vi mener også at personer som har behov for 24 timers pleie og omsorg skal ha lovfestet rett til sykehjemsplass. Alle trygdede skal beholde opparbeidede rettigheter fullt ut.

Det er ca. 900.000 pensjonister i Norge. Demokratene håper pensjonistene ser hvilket parti som støtter dem mest. Det er bare gjennom stemmeseddelen våre slitere kan få sin stemme hørt og sin fremtid bedre!