Forvirrende norsk geografi

Publisert 24.8.2020
Foto: Sfm.no/Wikimedia Common

De nye fylkes-sammenslutningene er et fullstendig rot. En ting er at de nye navnene er fullstendig meningsløse og intetsigende, – Vestland, Innlandet, Viken, etc. Tidligere når noe skjedde de respektive stedene, fikk man vite nøyaktig hvor fordi fylkesnavnene var klare og velkjente og de fleste visste hvor de respektive stedsnavnene befant seg.

Til og med værvarslingene og deres folk faller ofte tilbake på de tradisjonelle navnene, og ære være dem for det! Det blir meningsløst når et værvarsel sier noe om været på Vestland.  Tidligere fikk vi vite forskjellene på vær i hhv. Hordaland og Sogn og Fjordane, osv. Nå er det hele generalisert til en unøyaktig og overfladisk melding. «Vestland» er et meningsløst navn – ikke minst fordi Rogaland også er en betydelig del av Vestlandet (i bestemt form), men Rogaland holdt seg klokelig utenfor vanviddet. Det fylket har fortsatt sin egen identitet. Jeg endrer aldri navnet Hordaland til Vestland – jeg er og blir alltid Hordalending og bergenser! Vestlending er jeg likevel automatisk ut fra fellesnavnet.

Viken sier ikke noe som helst om den geografiske beliggenheten og hvilke byer/steder som befinner seg innenfor disse grensene. Heller ikke Innlandet. Troms og Finnmark vil nok alltid bli benevnt som to fylker – da det selvsagt er det mest naturlige. Her er det ikke mulig å lage et brukbart fellesnavn.

Nå får vi bare se fremover til neste valg, og håpe at vi får et regjeringsskifte til politikere som er villige til å reversere Solberg-regjeringens mange idiotiske påfunn både når det gjelder fylkes- og kommune-sammenslutninger, samt alle disse såkalte reformene som i det store og hele ser ut til å være en rekke totale fiasko-er!

Stå på – både Trygve Slagsvold Vedum (SP) og andre fornuftige krefter i Stortinget! Vi vil ha dere til å rydde opp – dere som fortsatt ser ut til å ha vettet i behold!

Wilfred Høsteland

Redaktørens merknad: (Tvangs)Sammenslåingen av flere norske fylker, er vel noe av det mest stupide og sansløse en norsk politiker har foretatt seg etter 2. verdenskrig. Man kan ikke la være å nevne henne ved navn, Monica Mæland fra Høyre. I skrivende stund er hun landets justisminister, men forhåpentligvis ikke lenger enn til høsten 2021. Ikke bare har hun ødelagt det norske kartet, men også radert bort store deler av norsk geografisk historie. Man kan spørre seg hva hensikten hennes var. Var det bare for å demonstrere sin makt, for noe annet kan det da ikke har vært. Intet norsk politisk part har ødelagt så mye i Norge som Høyre, og grunnet ren tankeløshet, total mangel på økonomisk innsikt, fornuft og sunt bondevett. Man kan riste på hode av mindre. Høyre må vel være den desidert største skadevolder etter at okkupasjonsmakten forlot landet. Red.