Fossil-biler er djevelens verk osv.?

Publisert 13.1.2020
Foto: Colourbox

Dette er ikke bra, Erna! «– Vi har en regjering som er helt uten handlekraft. De offentlige utgiftene har eksplodert. Vi holder på med klimatiltak og klimapolitikk som gjør at industrien er livredde for å gjøre noe, sier Spetalen.» (ABC Nyheter)

All overdrivelse er ikke bra. Og med Venstre på lasset, og et aggressivt MDG på slep, ser det ut til at den naturvitenskapelige forklaringen på klima-endringene er totalt ute av fokus hos den sittende regjering. Den hellige overbevisning om at batteri-biler er frelsen, fossil-biler er djevelens verk, og lille Norge skal være forbildet som skal redde verden, ser ut til å være alfa og omega for Erna Solberg & co. At kronen er i ferd med å avgå ved døden, ser ikke ut til å bekymre regjeringen i det hele tatt.

Overdrevne klima-tiltak og ditto påbud og forskrifter gjør det ikke lett for industri og næringsliv. Og var det så lurt å overlate styringen av norsk energi-politikk til EU? 2019 var det året Norge satte ny rekord mht. import av el-kraft fra de skitne kraftverkene i Europa. Ikke så rart, når våre egne kraftverk ikke strekker til for å holde alle norske batteri-biler med ladestrøm. Batteri-bil salget er også et fullstendig bomskudd i en fungerende klima-politikk. Den forurensing lading med kullkraft, barne-arbeid og barne-dødelighet i Afrika produksjonen av batteriene fører med seg, blåser regjeringen i, og lokker bilkjøpere til å følge MDGs og Venstres bil-evangelium, og dermed slippe å betale det aller meste av avgiftene.

Avslutningsvis må nevnes: Kjør Europa på kryss og tvers, og tell batteri-bilene og bomstasjonene du møter. Ikke vær redd for å komme ut av tellingen! Landene på Kontinentet bygger veier – så å si helt uten bompenger. Og de foretrekker så å si totalt kun diesel- og bensinbiler! Men i Norge er det Grønn Revolusjon! Selv om vi har både olje og gass. La oss bare håpe at norsk industri, næringsliv, og nordmenns resterende tillit til politikere overlever til valget i 2021! Og dessuten mener jeg, at uten Kyst-Norge stopper Vika!

Terje Haugom, samfunnsdebattant