Fra Ellinors sylskarpe penn!

Publisert 15.2.2019
Foto: Colourbox

Er også ytre venstre en fare?

Når man leser andre nettaviser og de er det noen av, så ser man at også ytre venstre kan være like «farlig» som det ytre høyre og ekstreme kan være. Hvordan ville det fortone seg om dette barket sammen? Hva ville vårt forsvar takle i en sånn tankegang?? Tvilsomt om de hadde reagert og heller sett at politiet var rette instans. Har de opplæring i dette?? Tvilsomt. Får slike tanker relevans for våre politiske partier og hva tenker de??  PST sine vurderinger og talegaver når de er i TV-ruta for å forklare oss hva som kan være galt og hva vi kanskje kan forvente, når PST-sjefen står der for å forklare seg. Riktignok så prøver journalister å få henne ut på «glattisen», noe hun forstår, men hun kan ikke si alt.

Drapsmaskiner på norske veier

Når TV2 avdekker blankslitte dekk som knapt hadde passet som sommerdekk heller, og hvor dekkene har store mangler, som kjører på norske vinterveier er helt forkastelig. Når skal våre myndigheter reagere på dette? Selv om samferdselsministeren snakker så ser han likevel bort fra denne farlige transporten. Men så lenge penger renner inn, så er det ikke så farlig ser det ut til. Men om noen som i Norge prøver å fornye sitt sertifikat som har kjørt prikkfritt siden prikkbelastningen kom , og har fylt 75 eller har noen handicap fra barnsben av og kjørt prikkfritt, så er det feil og man fratas førerretten ??? Altså om du da har dysleksi eller andre nærliggende feil og mangler men kjører som en prest, så diskvalifiseres du… Men å la slike drapsmaskiner som trailere er og det uten «ordentlige sko» farte langs våre veier som har helt utslitte dekk som til og med er hull i , da vet jeg ikke hva man skal si om våre samferdselsmyndigheter.  Skjerpings Dale!!

Posten skal ikke fram i tide?

Dette må vel bli det nye slagordet for Posten Norge.. Etter 1.april kan noen bygder miste posttilgangen slik at man får post kun en gang i uken. Andre steder får noen hele 12 timers tur for å hente denne posten. Les eller se til NRK så finner man ut at dette blir virkeligheten. Altså når man endelig får sin avis for dagen så får man seks aviser i en gang og da får man gamle nyheter servert på et «sølvfat»?? På enkelte steder er der heller ikke nett-tilgang for å se aviser på den måten heller. Man blir da henvist til mobilen og evt. mobildata for dette. Da blir det å myse inn i telefonskjermen med forstørrelsesglass for om mulig å se om Naboen kan ha dødd i de siste tretti døgn, for stort sett så ser man sånt i avisen?? Hva blir det neste?? AT man mister elektrisiteten selv om man betaler for den også?? Men det finnes alltids en råd for det…vindturbin på taket, eller solcellepaneler, eller andre muligheter. Men det blir verre å skaffe seg drivstoff for saken, når det da dreier seg om en generator, når det å komme til pumpen er en dagstur med evt. egen båt…eller bi hvor man må overnatte for å få tak i det man trenger.. På flere steder har selv butikker blitt lagt ned, man orker ikke mer…og veien til disken blir bare enda lengre unna. Hva står da igjen av den prektige norske staten??

Store feil i Tolga-saken

Man både hører og leser at de feil som der ble begått er av en alvorlig karakter. Jeg får da assosiasjoner mot norsk barnevern som også innehar store feil og mangler. Mangler i den forstand at de der i gården ikke erkjenner at feil begås. Det hjelper ikke om store media avslører at sådant foregår, eller om en nettavis som sfm.no gjør det samme. Selv om redaktøren setter ord på hva som foregår eller at andre sliper til, så innser man ikke at man begår tilsynelatende og reelle straffbare handlinger i barnevernet. Men hvor er disse når man opplever å både høre i nyhetsbildet og annen media, at det stikkes over en lav sko i hovedstaden vår og andre steder i landet. De fleste slike tilfeller er der mindreårige som står bak. Hvor i huleste har de fått tak i stikkvåpen?? Nå sier vel noen at dette er temmelig enkelt, kanskje det… Når man da roper etter et fungerende barnevern så er disse heller opptatt av en enslig mor eller å ta tak i stikkvåpen og gjerningsmenn?? Er det da sin egen sikkerhet de er redde for som lar dette passere?? Man kan nok spørre slik..

Silje fikk asyl i Polen

For det første så er dette gledelig, men samtidig ingen garanti for at hun får lov av norske myndigheter. Selv en asylsak hvor frykten for barnevernet i Norge er reell, så er det ingen garanti for at de ikke kan finne andre argumenter for å tvinge henne hjem. Når hun nå har fått dette asylvedtaket om asyl i Polen så bør nå polske myndigheter sørge for hennes videre sikkerhet for seg og barnet blir godt ivaretatt. Når man vet hvordan norsk barnevern opererer, så er ingen sikret en rettferdighet som kan vare på et folkelig plan. Til det er de for ivrige i sin tjeneste og tolererer aldri et tap.Et tap sees der på som en trussel, og man må for all del ikke «true» slike elementer i den norske forvaltningen. Bare å si hva man mener i klare ordelag sees på som en trussel, ja bare man ser «sinna ut» så er man truende.  Når selv denne «svartelisten» ble ti et trusselperspektiv så viser de jo at de er temmelig hårsåre, men å gjøre sine klienter til undermennesker, det skal man tåle. Hadde de visst hvordan slikt nå kan gjøres så hadde de sprukket av sinne som et lemmen..det er mange måter å videreføre en slik liste på… Noen tilegner dem et hakekors bak navnet i noen tilfeller der man ser det som en nødvendighet, men hvor dette skjer og på hvilken måte er en hemmelighet..jeg gjør dette på min måte.

Ellinor Nerbø