Fra Ellinors sylskarpe penn

Publisert 4.1.2020
Foto: Colourbox

OECDs sine grunnsyn?

Jeg er så hjertens enig med Wilfred Høsteland. Dette ser ikke lovende ut for folk som MÅ bli trygdet av en eller annen årsak i fremtiden, men det kan også ramme de som allerede er det i dag, om de setter opp tempoet. En gammel barneregle vi lærte som barn gikk slik. «Når du blir gammel og ingen vil ha deg, så sett deg på taket så kråka får ta deg». Man kan nok lure på hvem opphavet til denne er, og hvorfra denne i utgangspunktet kom fra – er denne norsk opphav eller er dette noe Norge har fått innført fra ett eller annet land utenfor Norge som har blitt til de denne ble?? Men dette ser ut for å komme til anvendelse med tid og stunder om dette «OECD» får viljen sin?? Om ikke Norge ser sin besøkelsestid før dette blir en realitet?? Det ER en skam allerede nå at gifte og samboende har 10% avkorting i sine utbetalinger i grunnpensjonen som er og blir et RAN??? NÅR har Stortinget tenkt å se at dette rammer skjevt???

Tuberkulose på vei tilbake?

I Sverige ble nylig en kvinnelig pasient avvist i helsevesenet og døde av tuberkulose. Har vi noen lignende tilfeller i Norge? Kanskje ikke foreløpig, men ser man antydninger til at dette kan skje??  Da stilles det ett spørsmål om innvandringen kan ha elementer av denne sykdommen med folk som ankommer Norge, som kan utgjøre en helsefare for resten av befolkningen i Norge, all den tid de som kommer her ikke helseundersøkes godt nok?? De som kjenner den forrige epidemien av denne sykdommen husker nok hvor galt fatt det var. I dagens samfunn og med de tilgjengelige medisiner man kan skaff for å unngå sykdommer, så bør man allerede nå se lengre frem enn til nesetippen før det er for sent…da er det for sent å være etterpåklok.. Jeg føler at innvandringen av mennesker alle steder fra i verden kan føre med seg sykdommer vi her ikke har hatt her på flere hundre år, men som nå ser ut til å vende tilbake hit og våre helsemyndigheter lukker øynene?? Dette kan se skremmende ut, jeg gremmes over våre yngre politikere som skal opp og frem og som ikke kjenner til eller vil kjenne til problemer som er forventet kommer og ikke vet hvordan de skal hanskes med dem.. DET er skremmende for den fremtidige generasjon.

Hva er det som skjer i Sverige?

Når man leser nettaviser om kriminaliteten som i Sverige ser ut til å være eskalerende og barn ned i tolv-fjorten-års-alderen er håndlangere for muslimske kriminelle da må man spørre hva det er som skjer. Hvor langt etter er man så i Norge i så måte når man stadig hører og leser at dette også har en viss smitte-effekt i Oslo og andre større byer. Ikke at dette ikke forekommer i mer grissgrendte strøk i forhold her i Norge også, men man hører mer om «Svenske tilstander» i noen aviser. Man blir kanskje noe oppgitt av mindre, for dette må man bare innse at noe av dette har med vår slepphendte innvandring å gjøre og at de fleste slike tilfeller handler om muslimsk ungdom som er kommet hit. Hvordan vil dette få av tilstander når disse kommer i flertall?? Man fryser litt ned over ryggen bare ved tanken… Kan man ta seg den frihet å tenke at en liten del av dette har med Norges mest forhatte mann Mulla Krekar slik at denne er et slags forbilde?? Noen tenker nok den tanken..men dette blir vel å regne som «muslimhat» og derav rammes av den nye § 185???? Skulle ikke forundre mye det heller…Altså man kan ikke si at man tenker tanken engang uten at man får uniformerte personer på døra??? Nå snakkes det om at man i et europeisk land snakker om tegnekonkuranse om å tegne flest mulige Muhammed-tegninger i flere positurer og som skal premieres eller allerede er premiert?? Man husker sist gang dette skjedde..hva nå denne gangen??ER det egentlig rart at dette nå får en ny «renesanse» når man se hvordan svenske myndigheter ikke reagerer sterkt nok når det er merkbart at den kriminaliteten som hjemsøker Sverige nå er der flest av muslimske innvandrere som står bak?? Nå er jo Oslo ikke så svært langt unna de «svenske tilstander»..Man gremmes over det man ser i aviser og andre nyhetskanaler…dette ER skremmende for fremtiden.

Ellinor Nerbø