Fra Ellinors sylskarpe penn

Publisert 24.1.2020
Foto: Colourbox

Jan Bøhler (AP) og æresvolds-saker

Så i en nettavis at Jan Bøhler et bekymret for all æresvolden som foregår både i Oslo og byens nærliggende områder, hvor tettheten av muslimske unge ser ut til å ha mistet livsgrepet etter å ha fått all den hjelp Norge som stat har støttet opp med. Dette skal altså være takken for det.
Nå tror jeg at Hr.Bøhler bør takke sitt eget parti for store deler av problematikken i dette og heller se hva han egentlig innehar av fornuft å bruke for å løse problemet. Sett deg i en liten krok for deg selv, og let etter din egen tenketank, så finner du nok en løsning. Om ikke så kan man nok spørre om hva du egentlig gjør i stortingssalen i det store og hele? For flere ser dette ut for at å lære disse unge folkeskikk ikke er et foreldreansvar, men en holdning som heller oppfordrer til et utryggere samfunn etter et helt spesielt mønster som umiddelbart bør og skal opphøre! Oslo er blitt til Oslamabad til forskrekkelse og uhygge. Oslo er ingen trygg by slik dette nå har utviklet seg når man leser at man kutter i ører og mer til i ren og skjær ondskap. Nå kjære Bøhler har du fått et større problem å hanskes med enn du klarer. APs politikk hjelper svært lite, det må nok hardere lut til.

Noen liker moren….

Jeg er noen turer innom nettavisen Resett som jeg er det overfor andre aviser, også på nett. Denne gangen dreide kommentarfeltene i Resett seg om Baharet Letnes, og hvordan hun kom seg til Norge. Flere i kommentarfeltet man kan bruke har ikke skjønt hvordan hun kom hit. Først som flyktning som ble returnert, så tilbakesendt som 16-åring. Plassert i en fosterfamilie som adopterte henne, derav navnet Letnes. Man kan faktisk som 15-åring selv be om å bli adoptert om man vil det, eller at fosterforeldrene som hadde muligheter for det ved hjelp av barnevernet ba henne om å gjøre det, nettopp fordi at da kunne hun ha en større sjanse for å forbli i Norge. Så traff hun tilfeldigvis Per Sandberg i (voksen tilstand), og satte alt inn på at «denne mannen» skulle hun på død og liv ha…og «Peer du lyver» gikk rett i nota. Fiskegarnet var satt og fisken gikk i garnet. Tilfeldig da han var fiskeriminister? Slik noen hevder i kommentarfeltet er jo at svært mange tenker at de kan ha rett i noen av påstandene som fremkommer. Hvem vet hva det egentlig er av agenda i Letnes sitt hode. Hun reiser jo hjem når hun måtte ønske, tilbake dit hun rømte fra som barn? Det er akkurat dette noen ser litt merkelig om man ser det slik – inklusive meg. Noen hevder også at hun kom hit for å bygge falske relasjoner? Hvem kan ha rett? Dette får bare tiden vise. Slik verdenssituasjonen nå tegner til kan dette være svært farlige saker som kan oppstå. Ser Erna den tanken? Tvilsom!

Når strømmen blir borte

Det varer ikke så lenge – det sier de fleste. Ja hva skal man si om strømlinjene klapper sammen fra eldre trestolper som klapper sammen, fordi stolpene er av gammelt treverk og er råtne langt inne til skogs. For ikke å snakke om trefall som ramler over linjenetter, og like langt inn i utmarken hvor der er vansker med å komme til? Slikt arbeid kan ta flere dager å reparere, og da får noen som bare har strøm til oppvarming et aldri så lite problem? Ikke får man varmet opp boligen, ei heller lagd seg mat. Det skjer jo slikt hver eneste vinter og fremdeles så har ikke kraftselskapene «reservene i orden». Man er selv pålagt å sikre seg sin egen beredskap, men ikke alle steder er varmen like enkel å skaffe. Ei heller å finne muligheten for matkoking. Alle er jo vant med at det er bare å skru på bryteren og så er saken grei. Nei ikke alltid så lett. I disse vær-tider hvor mange skylder på «klimaet», så ser man ikke at dette kan skape større problemer for den enkelte enn man liker å tenke på. Men man bør sikre seg slik at man unngår noen problemer. Det er bare å lete i sfm.no sitt arkiv, så har jeg tidligere gitt en del muligheter å tenke på. Skaff det meste du vet du trenger, det er for sent når strømmen er gått.

Ellinor Nerbø