Fra Ellinors sylskarpe penn

Publisert 28.2.2020
Foto:

Hva er det med Erna Solberg og hennes mannskap?

I sin regjering er hun den eneste som har sittet med makt som har byttet mannskap like ofte som en polfarer skifter sokker. Det som denne gangen er strid om er nåværende fiskeriminister som mottar dobbellønn og som er regjeringens dilemma i denne runden. Hvor mange skal inneha statsrådsposter hvor man ikke en gang er blitt varm i stolen før man kan bli tvunget til å forlate stolen… Denne gangen også er det en frimurer som ikke ser at han har dobbelrolle og tror at det å få i både pose og sekk er helt relevant… Hvor mange tabber skal Erna gjøre før hun innser at dette ikke kan gå i lengden?? Men så er hun jo selv gift med en frimurere som sitter i samme orden og ser ikke at slike bindinger ikke har noe godt ved seg.. Det er nok i slike bindinger at folket ser det de blinde ikke ser… Når hun i tillegg mener at Norge ikke er norsk heller, da har hun nok strukket strekken litt for langt! Erna er blitt til Fjerna nettopp fordi hun kan virke temmelig fjern…

Nå må frimureriet forbys!

Når man ser og hører NRK-Debatten om Sivertsen (fiskeriministeren) sine krumspring og da hjelper det ikke ar Erna Solberg nevner at han burde melde seg ut av frimurerlosjen blir bare enda mer innfløkt. Og det sier hun som selv er gift med en frimurer! Hvor dumt kan hennes uttalelser virke?? Når hun valgte Sivertsen som fiskeriminister og at denne attpå til befant seg som statssekretær i tillegg hadde andre verv som han mottok godtgjørelser for og lønn i tillegg, da har man lagt det store gullegget i ren gangsterstil!!

Så kan man sammenligne samordningen av trygdede og alt annet som staten har foretatt seg angående ytelser i den sammenhengen, da kan man ikke annet enn si at her viser man ingen respekt for vanlige borgere, og at om man har en annen stilling i samfunnet så kan man ta for seg hva man vil og attpå til i kraft av å være frimurer?? Ære være Solvang fra NRK som hardnakket stilte de rette kritiske spørsmål til denne Sivertsen, men egentlig så burde vel strengt tatt selveste statsministeren også fått seg en verbal omgang med kinkige spørsmål i hele dette programmet, men Fredrik Solvang viser nå at han mestrer en oppgave som man sjelden ser i statskanalen NRK…

Ellinor Nerbø