Fra Ellinors sylskarpe penn

Publisert 9.11.2018
Foto: Colourbox

Barnevern og narkogjeld

Jong Ungdomshjem (hvor det nå ligger hen) oppsøkte stoffselger og overleverte kr.9500.- i en konvolutt skriver Dagbladet i flg. Document.no. Dette ble jeg opplyst om via en nettbekjent. Dette ble gjort for at man fryktet konsekvensene av gjeldssiruasjonen (til beboeren)???? Altså dette betyr at disse er et narkorede og de som har omsorgen for våre unge ikke klarer det som foreldre i noen tilfeller kunne klart mye bedre. Altså norsk barnevern produserer narkotikaproblemer for de som de har ansvaret for. Likevel så «frotser de i statlige kroner»!! Samtidig så sitter det politikere på stortinget som har interesser i slike institusjoner hvor det spyr ut penger i utbytte til interessentene …. Greit med dobbelbonus??? Og enda så finnes det ikke det som heter å skjemmes??

Barnevern og utdanning

Det er mye man finner ut av når man leter på nettet og på barnevernsvennlige steder. Denne gangen hadde NRK den 30.april i år en liten artikkel om barnevern og utdanning. Den som uttalte seg var en professor i barnevern ved Nord Universitet, altså i Tromsø.Uttalelsen jeg reagerer på er:-Sitat: Barnevernsansatte har stor makt- men det finnes ingen krav til utdanning. Sitat slutt. Med de holdninger som disse krayla utøver til stadighet, så skjønner man at utdanningen er svært så mangelfull. Når man ser at selv narkomane eller tidligere narkomane får jobb i dette, så skjønner nok de fleste hvor veien går. Den blir til når disse vandrer i mørke og da ser man resultatet av hva disse tenker og utøver sin såkalte jobb. Når denne er så godt betalt som den er og at svært mange når de befinner seg på «rett sted til rett tid» også har tilgang til å ta ut et stort utbytte for jobben så sier det seg selv at her blir det klingende mynt på konto, og barna de «passet på» er de som gir dem muligheten til denne måten å gjøre seg søkkrik på!!

Nå har også selveste FN uttalt at verden har for mange mennesker, og da må vel piller som begrenser befolkningsveksten være et reelt møst?? Altså angrepiller må være det man kan bruke for det formålet?? Igjen samtidig med dette, blir det merkbart færre barn for utyskjet å hente?? Samtidig så ser man at vår nå sittende regjering om nå KRF kommer i varmen, vil redusere muligheten for abort for de som ser at dette for dem kan være en løsning. Men. Det finnes et men når alternativet allerede finnes. Disse pillene som en av løsningene man har anledning til å bruke. Når man først i utgangspunktet ønsker barn , og får vite tilstanden på fosteret bør man tenke nøye gjennom barnets fremtid som menneske, hva er egentlig da best?? Det er nok dette som blir debatten om abort nå ved neste korsvei.. Fremdeles så holder jeg en knapp på angrepillen..abortdebatt eller ikke!

BLD svarte på e-post

Jeg meddeler at jeg har mottatt svar på min henvendelse omkring problematikken hos norsk barnevern som sorterer under BLD. Jeg forstår at ministeren kan ha svært store vanskeligheter med å svare på helt sentrale spørsmåls-stillinger omkring barnevernet og dens håndtering av måten norsk barnevern opptrer på når det avdekkes svært tvilsom håndtering i «noen» enkeltsaker. Svaret er vanligvis at «man kan ikke kommentere enkeltsaker»…. Noen ganger er det slik, andre ikke, og det er når man avdekker store feil og mangler ved tjenesten at man ser nødvendigheten av å protestere slik som det noen ganger forekommer og det med rette, men hvor ministeren ikke ser at det i dette handler om menneskehandel som man etter hvert har sett er problemet i denne ved hjelp av særegne holdninger som man nettopp av den grunn forlanger at hele det norske barnevernet bør stilles til en alvorlig granskning av tilstanden.

Kvalitets-sikring er et fraværende eksempel når man ser at barn får det langt verre i barnevernet enn man hadde det før barnevernet slo til…. Senest i går så jeg i en avis at det i fjor ble brukt hele fire milliarder på institusjoner i privat eie, hvor eierne har anledning til uttak av utbytter, altså de som har tilhold fra barnevernet i disse så er det ikke vanskelig å skjønne at de er til salgs!!! Altså en form for lovlig tilrettelagt barne-og ungdoms-handel der disse er objektene!!  Altså jeg mener at det da foregår menneskehandel betalt av staten som velter seg i penger i denne gesjeften!! Dette svarbrevet blir også sendt til norsk presse dom trykker den slags…

Ellinor Nerbø
NBBO Norsk Bistand for Barneverndofre